Stockholms läns sjukvårdsområde

Tecken på mindre sex och ökad utsatthet under pandemin

Dela

Stockholmare rapporterar själva minskad sexuell aktivitet och ändrade graviditetsplaner. Och det finns tecken på att barns utsatthet kan ha ökat under pandemin. Det visar en ny rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) har undersökt effekterna på tillgång till vård relaterad till sexuell och reproduktiv hälsa, sexliv och relationer, barnafödande och graviditetsönskan samt utsatthet för våld och övergrepp. I en ny rapport presenteras analyser baserade på omvärldsbevakning, helårsdata över vårdkonsumtion i Stockholms län och självskattad data, hämtad från en enkätstudie om pandemins effekter på SRHR.

Minskad sexuell aktivitet

När det gäller sexuell hälsa och relationer, syns tendenser till mindre sexuell aktivitet, större missnöjdhet med sexlivet och en viss ökning av konflikter i relationer. Det visar självrapporterad data från länet, som presenteras i rapporten.

Självrapporterad data visar också att pandemin kan påverka människors graviditetsplaner. Nära en femtedel av kvinnorna som svarade på enkäten uppgav att de ville ha barn senare på grund av covid-19.

– Förutom att kriser har ekonomiska konsekvenser, kan pandemin påverka graviditetsplaner genom rädsla att bli sjuk i covid-19 som gravid, eller att inte kunna ha medföljande vid besök hos barnmorska eller vid förlossning, säger Amanda Walter Söderberg, handläggare vid CES och en av rapportens författare.

Ökad risk för genusbaserat våld och våld mot barn

På global nivå finns rapporter om att genusbaserat våld och våld mot barn, särskilt i nära relationer, har ökat under pandemin. Och i Sverige visar Bris rapportering från 2020 att det finns tecken på ökad utsatthet bland barn, vilket kopplas samman med pandemin.

I Stockholms län, syns ingen generell ökning av antalet vårdade för våldsutsatthet i bostaden eller bostadsområdet eller våld utövat av partner, under 2020 jämfört med 2019. Men det ska inte tolkas som att utsattheten minskat.

– Mörkertal i kombination med svårigheter att tolka data gör det svårt att dra slutsatser om utvecklingen av våld i nära relationer. Men eftersom rörelsefriheten har begränsats samtidigt som isoleringen ökat, finns det skäl att misstänka att det skett en ökning av utsatthet även här, säger Amanda Walter Söderberg.

Risk för fler fall av oupptäckta könssjukdomar

CES rapport visar att vårdkonsumtion kopplad till sexuell och reproduktiv hälsa har minskat under 2020, jämfört med 2019. Det kan ha negativa konsekvenser. Bland annat finns det risk för fler oupptäckta fall av könssjukdomar (sexuellt överförda infektioner, STI).

Foto: Olivia Henningsson/Mostphotos

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Stockholms läns sjukvårdsområde
Stockholms läns sjukvårdsområde
Solnavägen 1
113 65 Stockholm

08-123 40 444https://www.slso.sll.se/

SLSO ansvarar för Region Stockholms egenägda hälso- och sjukvård inom områdena psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hjälpmedel samt ansvarar för Regionalt kunskapscentrum för kris och katastrofpsykologi. Vi bedriver också omfattande forsknings- och utvecklingsverksamhet inom dessa områden tillsammans med Karolinska Institutet (KI) och andra lärosäten.

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) bidrar till en god och jämlik hälsa för befolkningen i Stockholms län genom kunskapsutveckling och kunskapsspridning och ingår i Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) som en av flertalet centrumbildningar. 

Följ Stockholms läns sjukvårdsområde

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms läns sjukvårdsområde

Nylanserad webbplats kan minska risk att unga blir sjuka på jobbet5.10.2021 07:52:50 CEST | Pressmeddelande

Nu lanseras den nya versionen av Jobbafrisk.se, en webbplats som informerar om yrken och hälsorisker för unga på jobbet. Webbplatsen vänder sig till unga, och andra, som ska välja utbildning eller yrke, eller som jobbar med studie- och yrkesvägledning eller inom elevhälsan. På den nya webbplatsen finns information om betydligt fler olika hälsotillstånd än tidigare och vad man bör tänka på för att förbli frisk på jobbet. I samband med nylanseringen av Jobbafrisk.se öppnas också den helt nya webbplatsen Jobbafrisk-NPF.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum