Skogsstyrelsen

Torkan: Skogsstyrelsen uppmanar aktörer följa brandriktlinjer

Dela

Efter den senaste tidens torka med brandrisk i stort hela landet är risken för skogsbränder överhängande. Skogsstyrelsen uppmanar nu därför alla skogliga aktörer att ta del av och följa de riktlinjer som tagits fram för att minska risken att det uppstår bränder i vid skogsarbete. Skogsstyrelsens webb-app kan också ge skogsägaren vägledning under torkan.

– Det blir fortsatt varmt och torrt med stor brandrisk i stort sett över hela landet. Nu är det extra viktigt att de riktlinjer som branschgemensamt arbetats fram för skogsbruket när det är brandrisk i skogen följs så vi inte får en ny storbrand liknande Västmanland 2014, säger Anna Marntell, nationell skadesamordnare på Skogsstyrelsen.

– Riktlinjerna kom under förra året och är alltså relativt färska. Därför är vi oroliga för att informationen inte nått ut till alla aktörer på ett bra sätt ännu, säger Anna Marntell.

Som en direkt följd av den stora skogsbranden i Västmanland togs branschgemensamma riktlinjer fram för att minska risken för skogsbränder i skogen: (https://www.skogforsk.se/contentassets/6c848836ec104a4ea436c11051b3d9f2/riskhantering-avseende-brand.pdf och där står bland annat:

  • Samråd ska genomföras vid förhöjd brandrisk mellan uppdragsgivare och uppdragstagare.
  • Identifiera eventuella delområden med högre brandrisk eller med vegetation som kan ge hastiga brandförlopp.
  • Om möjligt utförs skogsarbeten i andra områden där brandrisken är lägre.
  • Säkerställa att tillfartsvägar är framkomliga inför en släckningsinsats.
  • Gör kontinuerliga bedömningar av brandrisken och följ SMHI:s prognoser.
  • Vid höjd beredskap ska avverkningsmaskiner har minst två skumsläckare och markberedningsmaskiner ha minst sex skumsläckare.
  • Brandvakter ska finnas under höjd beredskap och vara utrustade med flamsäkra kläder.

I Skogsstyrelsens webb-app kan alla ta del av kartor med information om markfuktighet, lutning och information om skogen. Markägare kan se ännu mer information om sin skogsfastighet genom att logga in på mina sidor. Informationen är bra planeringsunderlag som kan vara mycket betydelsefullt när det råder hög brandrisk. Här kan man enkelt och helt gratis se markfuktighet, terräng, skogens höjd och täthet, hyggen och vägar: https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartorapp/

Mer information:

Anna Marntell, nationell skogsskadesamordnare, Skogsstyrelsen, 060-55 31 68, 070-676 03 21, anna.marntell@skogsstyrelsen.se

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30, 076-785 93 30, peter.jernberg@skogsstyrelsen.se

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

Utvärdering: arbetet för en jämställd skogssektor går för sakta – 30 förslag på åtgärder6.12.2018 09:00Pressmeddelande

Jämställdhetsarbetet inom skogssektorn går för sakta, till och med bakåt inom några områden. Det visar den första stora utvärdering som gjorts av jämställdhetsstrategin som togs fram 2011 och som presenteras på den nationella skogskonferensen i Upplands Väsby i dag. Samtidigt lägger Skogsstyrelsen fram 30 förslag på åtgärder för att få skjuts på arbetet.

Förslag: så kan tillväxten öka i skogen12.11.2018 08:00Pressmeddelande

För första gången har Skogsstyrelsen i samverkan med skogsnäringen, forskning och den ideella miljörörelsen, tagit fram en mängd konkreta förslag på hur svensk skogsproduktion skulle kunna bli effektivare. I en ny rapport ges bland annat förslag på hur skogsskadorna kan minska, en förbättrad klövviltsförvaltning, och hur man kan sköta skogen för högre tillväxt och stärkta miljövärden. Förslagen ska nu diskuteras vid fyra seminarier runt om i Sverige.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum