VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Transporforum 2021 startar i morgon – infrastrukturministern inleder

Dela

13–14 januari är det dags igen för Transportforum. Den här gången hålls konferensen digitalt. Infrastrukturminister Tomas Eneroth inledningstalar.

Transportforum arrangeras av VTI för 38 gången. Konferensen vänder sig till såväl offentliga som privata aktörer inom transport och infrastruktur i Sverige. I centrum står ny kunskap.

Liksom tidigare år innehåller Transportforum 2021 ett späckat program som spänner över alla trafikslag; vägtrafik, järnväg, sjöfart och luftfart. Den här gången hålls konferensen, med anledning av rådande pandemi, digitalt.

VTI:s generaldirektör Tomas Svensson öppnar konferensen. Därefter inledningstalar infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Tema för den efterföljande inledningssessionen är "Coronakrisens påverkan på staden". Talare under inledningen är Dan Firth, Programme Director, Transport and Urban Planning på C40 cities, ett nätverk av internationella storstäder som fokuserar på klimatfrågor, Lena Hiselius, docent Lunds universitet och forskningsledare på K2 och Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi på Handelshögskolan i Jönköping med inriktning mot regionalekonomi och städer. Mark Isitt, Journalist och författare, programledare för Grand Designs i TV4 och Stadsinspektionen i P1 deltar som reflektör. Moderator för inledningen är Karin Klingenstierna.

Under resterande delen av de två dagarna genomförs 27 sessioner med nära 100 presentationer. Några av programpunkterna:

  • När vi flyger svenskbyggt på el.
  • Policies, planer och perspektiv i kollektivtrafiken.
  • Elektrifiering av den tunga vägtrafiken. Planering för säker gång och cykling.
  • Klimatstyrmedel och underhåll av infrastruktur.

Under konferensen arrangeras också en digital utställning med utställare från olika företag och myndigheter. I montrarna hålls olika presentationer och paneler. Till exempel sänds en gd-panel i transportmyndigheternas monter. Även VTI har en monter, där deltagare på konferensen kan träffa forskare i livesända videomöten.

Det går fortfarande bra att anmäla sig - anmälan till konferensen håller öppen till och med konferensens första dag.

Journalister har möjlighet att delta i konferensen utan kostnad. För att göra det krävs ackreditering. Det sker på följande sätt: gå in på Transportforums eventsida, välj rubriken Anmälan, klicka på Press/media och ange de uppgifter som efterfrågas i mejlet du får upp.

Program och anmälan till Transportforum på Transporforums eventsida.

Ytterligare information

Eva-Mari Löfqvist, pressansvarig, eva-mari.lofqvist@vti.se, 013-20 42 08.

Nyckelord

Om

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut013-20 40 00http://www.vti.se

VTI är ett forskningsinstitut med uppdrag från regeringen att bedriva forskning och utveckling inom transportområdet. Vi verkar för att målen för transportpolitiken uppnås genom att kontinuerligt förbättra kunskapen om transportsektorn.

Vi är cirka 200 medarbetare på flera platser i landet. Mer än hälften av våra medarbetare inom forskning och utveckling har doktors- eller licentiatexamen. Vi har egna professorstjänster inom väg- och banteknik, människa-maskin-interaktion (HMI), miljöanalys samt nationalekonomi.

Hos oss finns en mängd vetenskapliga discipliner samlade. Genom att både arbeta på djupet och tvärs över olika kunskapsområden kan vi bidra i både mindre och stora forskningssatsningar.

Vi har kunskap inom alla trafikslag – väg, järnväg, sjö- och luftfart.

Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Unik och omfattande genomgång av möjligheter att minska miljöbelastningen av mikroplast från vägtrafiken1.10.2021 12:28:33 CEST | Pressmeddelande

VTI har kartlagt och prioriterat potentiella styrmedel och åtgärder mot mikroplast från däck- och vägslitage. Den nya rapporten är den mest omfattande genomgången av olika möjligheter att minska belastningen av mikroplast från vägtrafiken som har gjorts. Utsläpp från däck beräknas uppgå till drygt 11 000 ton per år vilket är mer än hälften av alla utsläpp av mikroplaster i Sverige.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum