Skogsstyrelsen

Tre år efter branden i Västmanland – så gick det sedan

Dela

För tre år sedan vid den här tiden rasade skogsbranden i Västmanland okontrollerat. En brand som skulle visa sig bli den största i modern tid i Sverige. Vad hände sedan, vad har det blivit av det brandhärjade området i dag och vad har vi lärt? På skogsstyrelsen.se finns många av svaren.

Det grönskar igen i det brandhärjade området i Västmanland. Foto: Skogsstyrelsen
Det grönskar igen i det brandhärjade området i Västmanland. Foto: Skogsstyrelsen

Den 31 juli 2014 utbröt branden som slukade ett område på 13 100 hektar skog. Över 100 skogsägare drabbades och 1,4 miljoner kubikmeter skog förstördes.

Det fick förstås stora konsekvenser på många sätt, inte minst för markägarna. En del av den brända skogen har avverkats och nu pågår föryngringsarbetet. Mer än halva ytan har avsatts som naturreservat och ekopark.

Skogsstyrelsen har sedan branden varit rådgivare men följer också kontinuerligt hur skogen återhämtar sig i området. Så sent som i början av juli i år gjordes till exempel ett fältbesök i Hälleskogsbrännan som kunde visa upp en stor mängd arter som nu växer fram. Här finns exempel på riklig föryngring av löv, främst björk, men också en hel del asp och sälg. Det finns även senare föryngring av både tall och gran i lövet.

Längs med en av vägarna i området byggs även en informationsplats upp för allmänheten.

Samlat på Skogsstyrelsens hemsida finns information samlad om branden och förloppet men också beskrivningar över återbeskogning och andra åtgärder som tagit vid efter släckningsarbetet. Det handlar också om den ekonomiska ersättningen till drabbade, hur naturvärdena påverkades och hur avverkningen hanterades.

Länk: https://www.skogsstyrelsen.se/mer-om-skog/skogsbranden-i-vastmanland-2014/

Mer information:

Hans Källsmyr, skogskonsulent, skadesamordnare, Skogsstyrelsen, 0565-477 84, hans.kallsmyr@skogsstyrelsen.se

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30, 076-785 93 30, peter.jernberg@skogsstyrelsen.se

Bilder

Det grönskar igen i det brandhärjade området i Västmanland. Foto: Skogsstyrelsen
Det grönskar igen i det brandhärjade området i Västmanland. Foto: Skogsstyrelsen
Ladda ned bild

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

Utvärdering: arbetet för en jämställd skogssektor går för sakta – 30 förslag på åtgärder6.12.2018 09:00Pressmeddelande

Jämställdhetsarbetet inom skogssektorn går för sakta, till och med bakåt inom några områden. Det visar den första stora utvärdering som gjorts av jämställdhetsstrategin som togs fram 2011 och som presenteras på den nationella skogskonferensen i Upplands Väsby i dag. Samtidigt lägger Skogsstyrelsen fram 30 förslag på åtgärder för att få skjuts på arbetet.

Förslag: så kan tillväxten öka i skogen12.11.2018 08:00Pressmeddelande

För första gången har Skogsstyrelsen i samverkan med skogsnäringen, forskning och den ideella miljörörelsen, tagit fram en mängd konkreta förslag på hur svensk skogsproduktion skulle kunna bli effektivare. I en ny rapport ges bland annat förslag på hur skogsskadorna kan minska, en förbättrad klövviltsförvaltning, och hur man kan sköta skogen för högre tillväxt och stärkta miljövärden. Förslagen ska nu diskuteras vid fyra seminarier runt om i Sverige.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum