Patent- och registreringsverket

Trendbrott för patentansökningar inom life science

Dela

Den nedåtgående trenden för internationella patentansökningar inom life science från svenska aktörer, ser nu ut att ha brutits. För den senaste tioårsperioden har den genomsnittliga tillväxten från svenska sökande legat på -7 procent, nio procentenheter lägre än den globala. De senaste åren har dock visat positiva siffror. För det senast mätbara året 2016* ligger tillväxten på 10 procent, i nivå med den globala. Det visar en ny sammanställning från PRV (Patent- och registreringsverket).

Även om tillväxten av internationella patentansökningar (så kallade PCT-ansökningar) inom life science från svenska sökanden har ökat som helhet är den svenska andelen av internationella patent i världen fortsättningsvis låg, under två procent. AstraZeneca är det svenska företag som står för klart flest internationella patentansökningar inom life science generellt men också specifikt inom läkemedel.

Peter Strömbäck, generaldirektör på PRV, berättar:

- Antalet patentansökningar ger en indikation om innovationskraften inom life science och på hur bra vi är på att kommersialisera den forskning som görs. I Sverige har vi några få storföretag som står för en majoritet av ansökningarna. Men mycket forskning bedrivs också vid universitet, utan kommersiella syften och på mindre företag som inte har samma resurser. Här finns stor potential och därför är det angeläget att höja kunskapsnivån om immateriella rättigheter.

Stora skillnader mellan medicinteknik, läkemedel och bioteknik

Statistiken visar stora variationer mellan de olika patentområdena inom life science. Medicinteknik har haft en väldigt stark tillväxt av patentansökningar från Sverige det senast mätbara året, med 31 procent, (20 procentenheter högre än den globala), medan läkemedel låg på 7 procent (5 procentenheter lägre än den globala) och bioteknik backade med 13 procent (25 procentenheter lägre än den globala).

Även sett till antalet ansökningar har medicinteknik högst och bioteknik lägst antal. Under 2016 gjordes exempelvis 206 ansökningar inom medicinteknik, 124 ansökningar inom läkemedel och 72 inom bioteknik.

Årlig tillväxt för internationella patentansökningar (PCT) från 2015-2016

                                        Globalt        Svensk sökande

PCT totalt                         7%                -4%

Life science totalt           10%              10%

Medicinteknik                  11%              31%

Bioteknik                         12%              -13%

Läkemedel                       12%              7%

Om statistiken

Statistiken över patentansökningar inom life science är sammanställd av PRV och bygger på data från offentliga internationella patentansökningar (så kallade PCT-ansökningar) inlämnade i tidsperioden 2007-2017. *2016 är det senaste hela kalenderår som statistik finns tillgänglig över eftersom patentansökningar blir offentliga först efter 18 månader och till det tillkommer tid för databasuppdateringar. Med svensk sökande menas de ansökningar där sökande har angett en adress i Sverige. De olika teknikområdena medicinteknik, bioteknik och läkemedel bestäms utifrån IPC-klassning.

Nyckelord

Kontakter

Peter Strömbäck, generaldirektör på PRV
Presskontakt: 08 782 27 00, press@prv.se

Bilder

Om

Patent- och registreringsverket
Patent- och registreringsverket
Vallhallavägen 136
102 42 Stockholm

08-782 27 00http://www.prv.se

PRV (Patent- och registreringsverket) är myndigheten för immaterialrätt, såsom patent, varumärke, design och upphovsrätt, i Sverige och arbetar med nya idéer i teknikens och utvecklingens framkant med det huvudsakliga syftet att stärka Sveriges tillväxt och konkurrenskraft.

Följ Patent- och registreringsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Patent- och registreringsverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum