Umeå kommun

Trots pandemin håller för- och grundskolan budget

Dela

För- och grundskolenämnden redovisar ett positivt resultat efter årets första fyra månader. Det är helt enligt fastställd plan för året. Tidigare års underskott ska återställas och prognosen vid årets slut är ett överskott på 10 miljoner kronor.

– Prognosen på 10 miljoner kronor plus är vad vi behöver för att hantera balanskravet och tidigare skuld, men den pågående pandemin gör det ekonomiska läget osäkert och effekterna svåra att överblicka, säger Moa Brydsten (S), ordförande i nämnden.

Den pågående coronapandemin har inneburit ökade sjukskrivningstal bland personal och ökad frånvaro av barn och elever. Under perioden har vikariekostnaderna inte ökat i samma utsträckning vilket lett till en kortsiktig positiv effekt ekonomiskt. För- och grundskolenämnden har till och med april fått cirka 6 miljoner kronor i statsbidrag för täckning av sjuklönekostnader.

Förskola och familjedaghem redovisar en positiv budgetavvikelse och överskottet används under hösten för att klara färre antal barn i verksamheten. Ett omställningsarbete inom förskolan har inletts under året för att uppnå jämn balans mellan de två behöriga yrkeskategorierna, förskollärare och barnskötare. Detta som en följd av för- och grundskolenämndens budgetbeslut. Omställningsarbetet beräknas pågå under 2020 och 2021.

Förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem redovisar en negativ budgetavvikelse under perioden. Från hösten förväntas verksamheterna uppvisa positiva månadsresultat och prognosen är ett överskott som ska användas för att återställa tidigare års underskott.

Kontakt efter sammanträdets slut kl. 12.00

Moa Brydsten (S)
ordförande
076-774 73 37
moa.brydsten@umea.se

Lena Riedl (M)
vice ordförande
070-206 93 00
lena.riedl@umea.se

Nasteho Lander (V)
2:e vice ordförande
073-055 74 28
nastehoali.lander@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är norra Sveriges största arbetsgivare. Våra verksamheter präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service.

Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 129 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum