Svensk Handel

Tuffa ekonomiska tider gör att hushållen nedprioriterar hållbarhet

Dela
Att konsumenter håller allt hårdare i plånboken påverkar även deras benägenhet att handla hållbart. För första gången visar Svensk Handels hållbarhetsundersökning att konsumenterna nedprioriterar hållbarhetsaspekten till förmån för pris. Företagen håller däremot kursen stadigt i hållbarhetsarbetet.

Det minskade ekonomiska spelrummet gör att pris blir än viktigare för företagen att prioritera i sitt erbjudande gentemot kund, och nu toppar det alltså listan över de viktigaste faktorerna för konsumenter när de köper varor inom sällanköpshandeln.

- Pris har alltid varit en viktig faktor för kunderna, men när vi nu ser att det är absolut högsta prioritet är det ett tydligt tecken på att hushållen blivit alltmer priskänsliga, vilket är föga förvånande givet de tuffa ekonomiska tiderna. Den stora utmaningen för handelsföretag blir nu att erbjuda produkter som både är hållbara och prisvärda, säger Sofia Larsen, vd för Svensk Handel.

Hållbarhet har fått en naturlig plats i många företags kärnverksamhet

Frågor kring hållbarhet har varit på tapeten under en längre tid. Nu går det att se att det ökade intresset för frågorna burit frukt. Över hälften av alla företag anser att deras hållbarhetsarbete befinner sig på en hög nivå och allt fler har integrerat hållbarhetsarbetet fullt ut och ser det som en kärnfråga i verksamheten.

- Det är glädjande att vi nu ser hur företagens hårda arbete lönar sig. Allt fler ser positivt på relationen mellan hållbarhet och lönsamhet vilket gör att frågan prioriteras. Det är också ett styrkebesked att allt fler hållbarhetsansvariga blir en del av företagens ledningsgrupp. Det sänder en signal om att frågan är högt upp på agendan, säger Magnus Nikkarinen, näringspolitisk expert på Svensk Handel.

Företagen vill intensifiera sitt hållbarhetsarbete – men behöver hjälp

De senaste åren har varit tuffa för många handelsföretag. Från oroliga tider under pandemin till att nu möta en lågkonjunktur. Trots detta finns inga tecken på att fokuset på hållbarhet minskat, snarare är det tvärtom. Det som däremot efterfrågas, inte minst bland små- och medelstora företag, är hur man ska gå till väga.

- I undersökningen ser vi hur var tredje företag anser att vi som branschorganisation borde spela en större roll i arbetet med hållbarhetsfrågor. Det är givetvis ett mandat vi ska förvalta och intensifiera arbetet med att erbjuda vägledning och rådgivning inom hållbarhetsområdet, avslutar Sofia Larsen.

Siffror från undersökningen:

- Jämfört med 2020 har andelen konsumenter som prioriterar hållbarhet när de handlar fallit med 16 procentenheter (från 74 till 58 %).

- 7 % av företagen har prioriterat ned hållbarhet till följd av ekonomiska läget. 11 % har prioriterat upp arbetet och majoriteten, 76 % har inte förändrat sina prioriteringar.

- 79 % av hållbarhetscheferna sitter i ledningsgruppen (ökning med 3 procentenheter från 2020)

Rapporten presenteras i sin helhet vid ett webinarium den 20/3, kl. 09.00, där b.la. Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood samt Caroline Hamrin, grundare av Arkivet, medverkar. Mer information finns på Svensk Handels hemsida, www.svenskhandel.se.

Nyckelord

Kontakter

Svensk Handels pressjour, 010-471 86 50

Bilder

Dokument

Om

Svensk Handel
Svensk Handel
Regeringsgatan 60
103 29 Stockholm

010-47 18 500http://www.svenskhandel.se

Svensk Handel är en bransch- och arbetsgivarorganisation för små och stora företag inom parti-, detalj- och e-handeln. Handeln utgör en dryg tiondel av Sveriges BNP och Svensk Handels drygt 9 000 medlemsföretag har sammanlagt 250 000 människor anställda.

Ordförande är Anders Svensson och vd är Sofia Larsen. Svensk Handel ingår i Svenskt Näringsliv.

Följ Svensk Handel

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svensk Handel

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum