Svensk Handel

Tusentals butiker riskerar att slås ut på grund av ökade hyreskostnader

Dela
I januari höjdes hyrorna för kommersiella lokaler med nära 11 procent. Det var ett hårt slag för många butiker. En ny rapport baserad på data från Svensk Handels hyresdatabas visar att existensen för så mycket som två tredjedelar av kläd- och skohandeln kan stå på spel.
Dyster bild för många butiker framträder i sammanställningen av Svensk Handels hyresdatabas.
Dyster bild för många butiker framträder i sammanställningen av Svensk Handels hyresdatabas.

–Det är alarmerande siffror som framkommer. Hyrornas andel av omsättningen fortsätter att öka. Enbart inom kläd- och skohandeln ligger 3 100 butiker i riskzonen för att gå i konkurs eller försättas i rekonstruktion, säger Sofia Larsen, vd på Svensk Handel och fortsätter: 

–Ett avgörande skäl till att många ändå klarar sig är dagens system med hyresrabatter. Det är en företeelse som ökar enligt de siffror vi presenterar i dag.

Analysen byggs på insamlad hyresdata för 2021 samt tidigare hyresundersökning för kläd- och skohandeln. Majoriteten av hyresgästerna har sedan dess fått ytterligare två hyreshöjningar, enligt KPI, med 2,8 procent i januari 2022 samt ytterligare 10,9 procent i januari 2023. Förutom fakta från databasen svarar även 95 procent av respondenterna i en enkätundersökning att det är vanligare med hyresrabatter än med sänkningar av bashyran. 

–Omfattande hyresrabatter indikerar ett strukturellt problem på dagens hyresmarknad, säger Elisabet Elmsäter Vegsö, näringspolitisk expert med fokus på hyresfrågor. Det är uppenbart att vårt system med marknadshyra idag urholkas då transparensen är obefintlig och det finns incitament i form av rabatter som tillfälligt hjälper hyresgästerna till mer rimliga betalningsnivåer medan marknadshyran kvarstår. 

Den samlade bild som framträder i sammanställningen av hyresdatabasen är dyster för butikerna. Relationen mellan hyra och omsättning fortsätter att försämras. Hyran äter upp en allt större del av marginalen.

–Detta är förstås särskilt allvarligt i en tid när handeln redan pressas av en kraftigt minskad efterfrågan, en svag valuta och andra stora kostnadsökningar, säger Elisabet Elmsäter Vegsö. Vi ser även en överhängande risk för att årets KPI-indexering kommer att leda till stora hyresökningar då inflationen är fortsatt hög. Om regeringens och Riksbankens prognoser för KPI slår in kommer hyresökningen på tre år, 2022–2024, kunna uppgå till omkring 20 procentenheter.  

Detaljerad data och nyckeltal från Svensk Handels hyresdatabas är endast tillgängligt för deltagande företag. Analysen bygger på insamlad data från sällanköpsvaruhandeln med en bredd mellan branscherna. Jämfört med förra året har underlaget växt och omfattar nu 15 procent av Sveriges samtliga kedjeanslutna sällanköpsvarubutiker.  

Ett urval av fakta från Svensk Handels hyresdatabas: 

  • 2021 års genomsnittliga hyreskostnad uppgick till 11 procent av omsättningen.
      
  • Värst är det i beklädnadshandeln där butikerna betalar 19 procent av sin omsättning i hyra. Motsvarande siffra i hem- och fritidshandeln är 10 procent. 

  • Stockholms, Göteborgs och Malmös stadskärnor och köpcentrum är åtråvärda lägen på grund av höga besöksflöden, men ur OCR-perspektivet (relationen mellan hyra och omsättning) är de värst drabbade med en genomsnittlig OCR-nivå på 17 procent i köpcentrumen och 16 procent i andra lägen i stadskärnan. 

Kontakter

Svensk Handels pressjour, 010-471 86 50

Bilder

Dyster bild för många butiker framträder i sammanställningen av Svensk Handels hyresdatabas.
Dyster bild för många butiker framträder i sammanställningen av Svensk Handels hyresdatabas.
Ladda ned bild
Sofia Larsen, vd Svensk Handel
Sofia Larsen, vd Svensk Handel
Ladda ned bild
Elisabet Elmsäter Vegsö, näringspolitisk expert, Svensk Handel
Elisabet Elmsäter Vegsö, näringspolitisk expert, Svensk Handel
Ladda ned bild

Om

Svensk Handel
Svensk Handel
Regeringsgatan 60
103 29 Stockholm

010-47 18 500http://www.svenskhandel.se

Svensk Handel är en bransch- och arbetsgivarorganisation för små och stora företag inom parti-, detalj- och e-handeln. Handeln utgör en dryg tiondel av Sveriges BNP och Svensk Handels drygt 9 000 medlemsföretag har sammanlagt 250 000 människor anställda.

Ordförande är Anders Svensson och vd är Sofia Larsen. Svensk Handel ingår i Svenskt Näringsliv.

Följ Svensk Handel

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svensk Handel

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum