Umeå kommun

Tyck till om framtiden i Sävar

Dela

Kommunstyrelsens planeringsutskott har beslutat om förnyat samråd för den fördjupade översiktsplanen för Sävar. Planförslaget är reviderat sedan förra samrådet under 2018 och siktar mot år 2050. Förslaget skapar möjligheter för 4 000 – 6 000 nya invånare i Sävar. Synpunkter på planförslaget kan lämnas fram till 30 juni 2020.

Sävar, Umeå kommun
Sävar, Umeå kommun

– Det här planförslaget skapar förutsättningar för att stärka rollen för Sävar som naturnära centralort och visar på utvecklingen av en attraktiv livsmiljö i ett framtida större Sävar, säger Janet Ågren (S), ordförande i kommunstyrelsens planeringsutskott.

Under samrådet 2018 inkom många värdefulla synpunkter och planförslaget har reviderats med utgångspunkt i dessa. Sedan förra samrådet har även förutsättningarna kring Norrbotniabanans dragning och placering av resecentrum konkretiserats, vilket det nya planförslaget förhåller sig till.

Med planförslaget får fler möjlighet att bosätta sig och bedriva verksamhet i Sävar. Potentialen för service, folkliv och kollektiva resmöjligheter ökar med ett centralt placerat resecentrum längs Norrbotniabanan vilket även kan kopplas ihop med befintligt centrum. Här sätts även fokus på naturområden som Sävarån och Pålböleområdet och sociala värden, mötesplatser och barn och ungas perspektiv – viktiga för Sävars framtida utveckling.

– Planeringen av det framtida Sävar har skett i nära dialog med boende och verksamma i Sävar – de vet vad som är bra idag och har haft många förslag på vad som kan bli bättre. Särskilt glädjande är att vi har tagit vara på många av de värdefulla synpunkterna som inkom under förra samrådet, säger Anders Ågren (M), vice ordförande i kommunstyrelsens planeringsutskott. Nu välkomnas synpunkter på det reviderade planförslaget fram till den sista juni.

En långsiktig plan för utvecklingen
Den fördjupade översiktsplanen visar en vision för den framtida utvecklingen, hur mark och vatten långsiktigt ska användas. Planförslaget siktar mot år 2050 och upp till 4 000 – 6 000 nya boende i Sävar, och är en avvägning mellan en rad olika intressen.

De politiskt antagna direktiven för den fördjupade översiktsplanen för Sävar är att det ska planeras för ett framtida stationsläge, attraktiva boendemiljöer och en fortsatt utveckling av näringslivet. Utvecklingen av Sävar ska ske på ett hållbart sätt och rollen för Sävar i det övergripande tillväxtscenariot för Umeå kommun ska preciseras.

Lämna synpunkter
På projektsidan www.umea.se/plansavar finns planförslaget samt en samrådsredogörelse från samrådet 2018. Här är det också möjligt att lämna synpunkter på samrådshandlingen.

Mer information:
Janet Ågren (S)
ordförande i kommunstyrelsens
planeringsutskott
Umeå kommun
070-610 47 85
janet.agren@umea.se


Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se


Hanna Jonsson
Samhällsplanerare
Umeå kommun
070-699 55 80
hanna.jonsson@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Sävar, Umeå kommun
Sävar, Umeå kommun
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum