Klimatpolitiska rådet

Tydligare styrning och bättre förutsättningar för investeringar behövs för att accelerera klimatomställningen

Dela

Sverige har uppnått styrfart i klimatomställningen men nu behövs acceleration. För det krävs starkare koordinering mellan olika politikområden och tydligare styrning av regeringens myndigheter. Det är huvudbudskapet i årets rapport från Klimatpolitiska rådet som har utvärderat hur regeringens samlade politik påverkar möjligheterna att uppnå klimatmålen.

Klimatomställningen behöver accelerera både globalt och i Sverige. Förutsättningarna för det är goda, trots ökade geopolitiska spänningar. Rysslands invasion av Ukraina understryker behovet av att avveckla vårt beroende av fossil energi.

Klimatpolitiska rådet framhåller i sin rapport den breda politiska överenskommelsen bakom klimatlagen och klimatmålen, ett näringsliv som driver på och ett starkt folkligt stöd som några av Sveriges största tillgångar i utvecklingen till ett fossilfritt samhälle.

- Alla partierna bakom det klimatpolitiska ramverket har ett ansvar för att vårda överenskommelsen och bygga vidare på de möjligheter som nu finns. Oavsett vilken regering som tillträder efter valet behöver den ta fram en plan som accelererar omställningen, säger Klimatpolitiska rådets ordförande Johan Kuylenstierna.

Enligt klimatlagen ska regeringen efter valet presentera en klimatpolitisk handlingsplan för den nya mandatperioden. Klimatpolitiska rådets utvärdering av den nuvarande politiken visar bland annat att det saknas en tillräckligt tydlig och sammanhållen myndighetsstyrning från regeringen och att det brister i samverkan mellan olika politikområden.

Rådet presenterar idag fem övergripande rekommendationer till nästa handlingsplan:

  • Förbättra styrningen av statliga myndigheter och samordningen mellan olika politikområden och beslutsnivåer.
  • Stärk målbild och styrmedel på viktiga områden.
  • Skapa bättre förutsättningar för investeringar som bidrar till att klimatmålen nås.
  • Genomför ett brett kunskaps- och kompetenslyft för klimatomställningen.
  • Agera proaktivt, koordinerat och kraftfullt i EU.

Klimatpolitiska rådet menar att det redan finns kända åtgärder som tillsammans kan ta Sverige hela vägen till noll nettoutsläpp av växthusgaser senast 2045. Dessa kan delas in i fyra sektorsövergripande nyckelområden: effektivare energi- och resursanvändning, fossilfri elektrifiering, biomassa från skogs- och jordbruk samt upptag och lagring av koldioxid, inklusive naturliga sänkor.

- Politiken behöver förstärkas för att rapportens identifierade nyckelområden ska kunna accelerera omställningen. Bland annat bör effektivare energi- och resursanvändning få ökad prioritet och det behövs fler insatser för att underlätta investeringar i den fossilfria framtiden, säger rådets vice ordförande Cecilia Hermansson.

Länk till rapport och webbsänd presentation
Rapporten publiceras på rådets hemsida och överlämnas till klimat- och miljöminister Annika Strandhäll vid ett webbsänt seminarium idag kl 9.00 – 11:00.

Sveriges väg till nollutsläpp | Klimatpolitiska Rådet (klimatpolitiskaradet.se)

Pressfrågor
Kontakta kanslichef Ola Alterå (nedan) eller Anna Volckerts, 073-0306333, anna.volckerts@klimatpolitiskaradet.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Klimatpolitiska rådet
Klimatpolitiska rådet
Drottninggatan 89
113 60 Stockholm

08-7754170http://www.klimatpolitiskaradet.se

Klimatpolitiska rådet är ett oberoende tvärvetenskapligt expertorgan med uppdrag att utvärdera om regeringens samlade politik leder till att klimatmålen uppnås. Det långsiktiga målet är att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. I vårt uppdrag ingår också att bidra till en ökad diskussion om klimatpolitiken i samhället.

Följ Klimatpolitiska rådet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Klimatpolitiska rådet

Seminarium 24 maj om finanssektorns allt större roll i klimatomställningen20.5.2022 13:08:57 CEST | Pressmeddelande

Klimatpolitiska rådet betonar i 2022 års granskning att dagens samlade politik med avseende på klimatmålen inte räcker och att omställningen måste accelerera. En av de övergripande rekommendationerna är att politiken bör skapa bättre förutsättningar för investeringar som bidrar till att målen nås. Nu anordnar Klimatpolitiska rådet ett seminarium för att fördjupa diskussionen om finanssektorns växande roll i klimatomställningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum