Umeå kommun

Umeå får ny utvecklingsstrategi för vatten och avlopp

Dela

Umeå kommun har tagit fram ett förslag till ny övergripande strategi för vatten och avlopp. Förslaget som har presenterats för kommunstyrelsens planeringsutskott går nu ut på remiss till berörda instanser och till kommunens invånare.

– Umeå har en både kontinuerlig och kraftig tillväxt. För att klara den tillväxten behövs underhåll och förvaltning av befintliga vatten och avloppsnät, men också utveckling av nya, anslutande nät. Den nya utvecklingsstrategin för vatten och avlopp är inte minst viktig för att åstadkomma en långsiktigt hållbar förvaltning av naturresurserna i Umeå kommun, säger Janet Ågren (S), ordförande i kommunstyrelsens planeringsutskott.

Den nya utvecklingsstrategin för vatten och avlopp tar höjd för olika typer av justeringar i stadsplaneringen och den är också mycket viktig för planering, taxor, investeringar, reinvesteringar, och för att kommunens olika verksamheter ska kunna förhålla sig till fördelade grunduppdrag från kommunfullmäktige.

Strategin omfamnar helheten och utgör en kappa där delarna med utpekat ansvar utvecklas vidare i underliggande policys och planer.

Efter en remissrunda och bearbetning av inkomna synpunkter är tanken att kommunfullmäktige ska fastställa ”Utvecklingsstrategi för vatten av avlopp” med tillhörande VA-policy för Umeå kommun samt att ge följande uppdrag;

- att i enlighet med strategin ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en VA-plan för antagande i kommunfullmäktige under 2022. Kommunstyrelsen ges vidare i uppdrag att under 2022 ta fram en samhällsekonomisk analys och samordna arbetet med kommunikationsplan och VA-översikt.

- att i enlighet med strategin ge Vakin i uppdrag att ta fram en vattenförsörjningsplan för antagande i kommunfullmäktige under 2022. Vakin ges vidare i uppdrag att påbörja projektering av överföringsledningar för vatten och avlopp mellan Umeå och Hörnefors.

- att i enlighet med strategin ge miljö- och hälsoskyddsnämnden i uppdrag att under 2022 fastställa en plan för enskild avloppsförsörjning samt en plan för miljöövervakning.

- att i enlighet med strategin ge tekniska nämnden i uppdrag att senast 2024 ta fram ett uppdaterat dagvattenprogram och en dagvattenplan för antagande i kommunfullmäktige.

www.umea.se/vastrategi får allmänheten möjlighet att både läsa och tycka till om remissversionen.

Mer information:
Janet Ågren (S)
ordförande i kommunstyrelsens
planeringsutskott
Umeå kommun
070-610 47 85
janet.agren@umea.se


Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Välkommen till Umeå Live 400 år, 13–14 juli8.7.2022 15:45:41 CEST | Pressmeddelande

När Umeå Live 400 år tar över Skeppsbron och Rådhustorget under två dagar i juli är det en line-up med kända och efterlängtade artister. Onsdag 13 juli presenterar Umeå live 400 år Lisa Miskovsky med band samt Sahara Hotnights. Kvällen därpå, torsdag 14 juli, står Fricky, Cleo och Broder John på Skeppsbrons scen. Dagarna är därtill fyllda med aktiviteter på Rådhustorget. Hela festivalen är gratis och medier är förstås varmt välkomna.

Umeåborna bjuds in att tycka till när Vasagatan får nytt liv5.7.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

I sommar får den som promenerar längs Vasagatan se smakprov på hur gatan kan komma att utvecklas framöver. Street moves, som projektet heter, syftar till att skapa ett attraktivt gaturum med människan och hållbara färdsätt i fokus. Projektet markerar också startskottet för den större ombyggnad som väntar med start nästa år. - Vasagatan ska bli ett mer attraktivt stråk som i större utsträckning är anpassat för fotgängare, förklarar Maria Östlund, projektledare på Umeå kommun.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum