Umeå kommun

Umeå kommun antar ny resepolicy

Dela
Anställda och förtroendevalda i Umeå kommun ska alltid välja det färdmedel som är mest ändamålsenligt och hållbart utifrån verksamhetens förutsättningar. Detta enligt en ny resepolicy som beslutades i dagens kommunfullmäktige.

– Det känns väldigt bra att vi nu har denna resepolicy på plats. Policyn ger anställda och förtroendevalda vägledning när det gäller val av färdsätt, men syftar också till att minska miljö- och klimatpåverkan, samt ger oss förutsättningar att på ett så effektivt sätt som möjligt använda kommunens tid och ekonomiska resurser, säger Janet Ågren (S), andre vice ordförande i kommunstyrelsen, Umeå kommun.

För snart ett år återremitterade kommunfullmäktige ett förslag till resepolicy med riktlinjer för tjänsteresor. Efter detta har det genomförts en översyn av dokumentets struktur där policydelen skiljts från riktlinjedelen och det har även tydliggjorts vilket förhållningsätt som ska vara gällande vid tjänsteresor.

Utöver att minska miljö- och klimatpåverkan samt att effektivt använda kommunens tid och ekonomiska resurser, ska policyn även bidra till att förbättra medarbetarnas hälsa och öka trafiksäkerheten.

I den avgörande omröstningen i kommunfullmäktige lyftes tre olika förslag till beslut. S + V + Mp + C gav stöd till kommunstyrelsens förslag, M + KD + L + AP hade ett ändringsyrkande och SD hade ytterligare ett ändringsyrkande. Vinnare i omröstningen blev kommunstyrelsens förslag till beslut.

– Det var mycket glädjande att förslaget till resepolicy återremitterades för ett år sedan. Dagens omarbetade förslag var ett steg i rätt riktning, även om det fortfarande finns saker som borde ha ändrats. Nu har man positivt nog lyft in faktorer som tidseffektivitet, kostnaderna för skattebetalarna med mera. Förslaget för ett år sedan innebar i praktiken ett flygförbud för anställda och förtroendevalda. För såväl nationella som internationella resor. Nu är flyget återigen en möjlighet, vilket är positivt. Umeå är beroende av goda flygförbindelser även i framtiden, säger det moderata kommunalrådet Anders Ågren i en kommentar.

Enligt policyn ska anställda och förtroendevalda alltid ska välja det tillgängliga färdmedel som är mest ändamålsenligt och hållbart utifrån verksamhetens förutsättningar. Innan ställning tas till färdsätt, bör det övervägas om deltagande bör/kan göras digitalt.

Vid tjänsteresa ska färdsätt väljas i följande ordning:

  • Resfritt
  • Gång och cykel
  • Buss
  • Tåg
  • Bilpool/Tjänstebil
  • Hyrbil
  • Flyg

Om förutsättningar saknas för ett visst färdsätt eller om det inte är applicerbart på resans avstånd, väljs nästa på tur och så vidare.

Umeå kommuns resepolicy avser resor i tjänsten och innefattar lokala, regionala, nationella och internationella resor.

Utöver beslut om policy ger kommunfullmäktige mandat till personalnämnden att fatta beslut om reseriktlinjer för nämnder och förvaltningar. Umeå kommunföretag och/eller respektive helägt bolag får mandat att besluta om reseriktlinjer för Umeå kommunföretag och/eller respektive bolag med utgångspunkt i det förhållningssätt och den prioriteringsordning som anges i policyn.

Mer information:
Janet Ågren (S)
andre vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum