Umeå kommun

Umeå kommun stöttar spelbranschen

Dela
Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott beviljar 140 000 kronor till resursförstärkning för spelbranschen, men också 350 000 kronor till medlemsavgift i Arctic Game 2022.

– Spelbranschen i vår region växer stadigt. Med i dagsläget uppemot 800 utbildningsplatser på området och 500 personer som arbetar i 70 spelbolag är branschen central för att öka attraktionskraften i vår del av landet. Nu när inflyttning och kompetensförsörjning är en av våra största utmaningar är det är viktigt att Umeå kommun bidrar för att stimulera fortsatt branschtillväxt, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Spelbranschen har på några årtionden vuxit från en hobby för entusiaster till en världsomspännande industri med kulturell och ekonomisk betydelse. Under 2020 uppgick de svenska bolagens omsättning till 34,7 miljarder kronor. En majoritet av företagen går med vinst och branschen redovisar ett sammanlagt positivt resultat för tolfte året i rad. I Umeå finns flera starka spelföretag och ett antal mindre start-up och växande bolag.

Umeå kommun arbetar brett med spelbranschens behov av bland annat kompetens genom möjlig etablering av en YH-utbildning, universitetsutbildning för spelutveckling samt möjlighet till etablering av ett ”kreativt hus”.

Som en del i stärkandet av branschen deltar även Umeå kommun sedan 2017 i nätverket Arctic Game, ett regionalt spelkluster i norra Sverige och ett av de snabbast växande. Arctic Game driver gemensamma utvecklingsprojekt och marknadsför regionen som en samordnad hub för spelindustriutveckling för att attrahera kompetens, kapital, företag och utbildningar.

För branschens fortsatta utveckling lokalt har Umeå kommun, Expression och spelbranschen under 2022 utarbetat en gemensam inriktning med koppling mot övriga branscher inom kulturella och kreativa näringar. En viktig del i denna inriktning är en gemensam resurs som kan upprätthålla det befintliga nätverket Game Hub Umeå och genomföra andra aktiviteter.

Umeå kommun och Expression avser att under 2022 dela på en gemensam resurs som vidareutvecklar arbetet med Game Hub Umeå, genomför lokala spelevents, gör kartläggningar och deltar i utvecklingsarbete för spelstaden Umeå.

För Umeå kommuns del avsätts 140 000 kronor för denna del och 350 000 kronor för medlemsavgiften till nätverket Arctic Game. Medlemskapet i Arctic Game bedöms hittills varit mycket lyckat för spelföretagen i Umeå som får direkt stöd i affärsutveckling och positionering och når finansiärer från hela Sverige. Medlemskapet kommer att utvärderas under 2022.

Mer information:
Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Nyckelord

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum