Umeå kommun

Umeå kommun undertecknar deklaration för demokratin

Dela

Kommunalråden i Umeå kommun, Hans Lindberg (S), Anders Ågren (M) och Janet Ågren (S), undertecknar Umeå kommuns deklaration för en stark demokrati. Deklarationen som ska skickas till regeringen syftar till att samla och engagera de krafter som stödjer demokratin som styrelseskick och uppmuntra fler i samhället att ta tydlig ställning för att stärka demokratin.

– I år är det 100 år sedan det första riksdagsvalet där både kvinnor och män fick rösta och demokratin fick sitt genombrott i Sverige. Det är också 111 år sedan Umeå fick den första kvinnliga ledamoten i dåvarande stadsfullmäktige, Helena Ljungberg. Umeå kommun undertecknar deklarationen för att uppmärksamma detta och för att ytterligare stärka demokratiarbetet i Sverige, att ta ställning för alla människors lika värde, grundläggande fri- och rättigheter, rättsstatens principer, med mera, säger Hans Lindberg (S) kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande.

Regeringen har tillsatt kommittén Demokratin 100 år som har till uppdrag att planera, samordna och genomföra en samling av insatser och aktiviteter för en stark demokrati. Som en del i detta uppdrag uppmanar kommittén nu myndigheter, kommuner, regioner, organisationer, föreningar, stiftelser och företag att underteckna Deklarationen för en stark demokrati. Deklarationen syftar till att samla och engagera de krafter som stödjer demokratin som styrelseskick och uppmuntra att fler tar tydligt ställning och arbetar för att stärka demokratin.

Genom att underteckna Deklarationen för en stark demokrati åtar sig Umeå kommun på samma sätt som övriga kommuner i Västerbotten, Länsstyrelsen Västerbotten, Umeå universitet och Region Västerbotten att verka för att demokratin även fortsättningsvis ska stå stark samt tydliggöra ambitionen att värna mänskliga rättigheter.

– Demokratifrågorna är lika viktiga i dag som för 100 år sedan och det här är ett arbete som kommer att märkas i kommunen på ett flertal olika sätt. I höst planeras bland annat olika informations- och kommunikationsinsatser för att uppmärksamma 100-årsjubileumet av kvinnors rösträtt. Under 2022 kommer Umeå kommun att fortsätta utveckla och pröva nya och innovativa former för medborgarinflytande och demokratiutveckling, då särskilt dialogprocesser inom stadsplanering, säger Anders Ågren (M) kommunalråd.

De aktörer som antar deklarationen åtar sig att bidra till de mål som anges i deklarationen. De ska:

  • verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet
  • arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin
  • bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt

I början av 2022 ska alla aktörer som undertecknat deklarationen lämna in en kort beskrivning av den verksamhet som genomförts i förhållande till åtagandena.

Mer information:
Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Janet Ågren (S)
2:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Välkommen till Umeå Live 400 år, 13–14 juli8.7.2022 15:45:41 CEST | Pressmeddelande

När Umeå Live 400 år tar över Skeppsbron och Rådhustorget under två dagar i juli är det en line-up med kända och efterlängtade artister. Onsdag 13 juli presenterar Umeå live 400 år Lisa Miskovsky med band samt Sahara Hotnights. Kvällen därpå, torsdag 14 juli, står Fricky, Cleo och Broder John på Skeppsbrons scen. Dagarna är därtill fyllda med aktiviteter på Rådhustorget. Hela festivalen är gratis och medier är förstås varmt välkomna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum