Örnsköldsviks Kommun

Umeå universitet och Örnsköldsviks kommun berättar om slutrapport över forskning om aktivitetsbaserade stadshus

Dela

Vid en pressträff 5 april presenterar Umeå universitet sin slutrapport för projektet som följt och utvärderat stadshusförändringarna i Örnsköldsviks kommun. Nära hälften av medarbetarna i stadshusen flyttade 2015 till kontorslokaler som anpassats för att stödja ett aktivitetsbaserat arbetssätt.

Välkommen att ställa frågor utifrån den slutrapport som Umeå universitet nu lämnat efter en omfattande uppföljning av förändringarna kring Örnsköldsviks kommuns stadshus. Vid detta tillfälle får du möjlighet att träffa representanter från Umeå universitet och från Örnsköldsviks kommun som kan kommentera resultatet och ge en sammanhängande eller mer detaljerad bild av resultatet.

Tid: 5 april kl 11:30

Plats: Stadshuset Kronan, Järnvägsgatan 6, Örnsköldsvik, entréplan

Bakgrund
Umeå universitet har nu lämnat sin slutrapport för AktiKon-projektet som följt och utvärderat stadshusförändringarna i Örnsköldsviks kommun där nära hälften av medarbetarna i stadshusen 2015 flyttade till kontorslokaler som anpassats för att stödja ett aktivitetsbaserat arbetssätt.

Syftet med stadshusförändringarna var att ge möjlighet till fler lägenheter i Örnsköldsviks centrum samt att skapa mer ändamålsenliga kontorslokaler för en effektiv verksamhet med god service till medborgarna. Syftet med forskningsprojektet var att studera effekter på arbetsmiljö, fysisk aktivitet, hälsa och produktivitet i aktivitetsbaserad kontorsmiljö i förhållande till att arbeta i cellkontor.

Örnsköldsviks kommun har följt forskningsresultaten över tid och har bland annat infört skyddsronder och rutiner för ett fortsatt arbetsmiljöarbete i stadshusen. Ett exempel på åtgärd som gjorts för att möta problem som kommit fram, bland annat i delrapporterna från Umeå universitet, är att några verksamheter flyttat ut från Kronan för att öka tillgången till utrymmen där man kan arbeta mer avskilt.

Rapporten säger sammanfattningsvis att det inte gått att se någon skillnad vad gäller skattning av allmän hälsa hos dem som flyttade till den aktivitetsbaserade arbetsmiljön i stadshuset Kronan jämfört med dem som arbetade i cellkontor. Däremot rapporterades en ökad störning av ljud och besvär av bristande avskildhet bland dem som flyttade till Kronan. I genomsnitt upplevde medarbetarna en lägre egenskattad produktivitet och minskad nöjdhet med kontorets utformning i den aktivitetsbaserade arbetsmiljön. Nöjdheten varierade beroende på yrke och typ av arbetsuppgifter och det var chefer och handläggare i stabsfunktioner som var mest nöjda och handläggare med myndighetsutövande arbetsuppgifter som var minst nöjda.

– Det har varit värdefullt att kunna följa upp stadshusförändringarna med hjälp av Umeå universitet. Det har hjälpt oss i arbetet med att fånga upp problem i arbetsmiljön – problem som vi har försökt att lösa allteftersom, som till exempel sett till att skapa mer utrymme för att kunna arbeta mer avskilt, säger Elisabeth Österlund, förvaltningschef, konsult- och serviceförvaltningen.

–  Delresultaten och nu slutrapporten visar hur viktigt det är att fortsätta jobba rutinmässigt med arbetsmiljöförbättringar. Det visar också på hur viktigt det är med ett gott ledarskap i en aktivitetsbaserad kontorsmiljö, något vi behöver fortsätta jobba med framåt. Vi har nu ett bra underlag som även kan användas i framtida planer för mindre lokalförändringar och kontorslösningar i kommunens verksamheter. Det här är ett bra exempel på utbyte mellan forskning och verksamhet, vilket Örnsköldsviks kommun är mycket positiv till ur utvecklingssynpunkt, säger Nils Hörnström, personaldirektör.

Nyckelord

Kontakter

Elisabeth Österlund, chef för konsult- och serviceförvaltningen, Örnsköldsviks kommun, tfn 0660-888 68, 070-2288324

Nils Hörnström, personaldirektör, Örnsköldsviks kommun, tfn 0660-886 25, 072-5060402

Lisbeth Slunga Järvholm, projektledare, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet, tfn 090-785 24 54, 070-568 52 58, lisbeth.slunga-jarvholm@umu.se

Bilder

Länkar

Om

Örnsköldsviks Kommun
Örnsköldsviks KommunÖrnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 56 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

Följ Örnsköldsviks Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Örnsköldsviks Kommun

Pressinbjudan – så ska partnerskap ge vetenskapligt lyft inom Örnsköldsviks kommunkoncern21.3.2019 08:02:00 CETPressinbjudan

I samband med signering av partnerskap mellan Örnsköldsviks kommun och Mittuniversitetet (26 mars) respektive Umeå universitet (8 april) är media välkomna att ta del av hur det samarbete som inleds ska bidra till vetenskapligt baserad verksamhetsutveckling inom Örnsköldsviks kommunkoncern. För universiteten innebär samarbetet konkreta utmaningar för akademisk forskning och en ökad närvaro i samhället.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum