Skogsstyrelsen

Unik studie: Möjligt räkna älgar med drönare och värmekamera

Dela

Med hjälp av en förprogrammerad drönare som utrustats med värmekamera går det att få en bättre koll på antalet älgar i skogen. Det visar ett unikt försök som Skogsstyrelsen gjort inom det stora brandområdet i Västmanland. Den nya inventeringsmetoden kan bli ett viktigt redskap för att få ned antalet skador av viltbete på skogen som årligen orsakar miljardförluster för skogsnäringen.

I pilotstudien användes en drönare försedd med värmekamera.
I pilotstudien användes en drönare försedd med värmekamera.

– Det här visar att vi med modern teknik kan genomföra lokala inventeringar av älg och andra hjortdjur. Därmed kan vi få mer kunskap om var och hur insatserna ska sättas in för att minska betestrycket i skogen, säger Annette Eilert, verksamhetsutvecklare vid Skogsstyrelsen.

Se filmen från drönaren här: https://youtu.be/AIY4ELv8NR0

Som ett led i att öka kunskapen om hur hjortdjur söker föda i landskapet och samtidigt utforska nya användningsområden för drönare, valdes att göra en metodtest av viltinventering med hjälp av drönare försedd med värmekamera. Ett fåtal liknande försök har gjorts tidigare men för första gången har tekniken nu testats som inventeringsmetod. Metodiken är utvecklad inom Skogsstyrelsen, testad i skogen och nu utvärderad.

Drönaren programmerades att flyga i stråk över 10 hektar stora rutor, både i mörker och på dagtid. Med hjälp av värmekameran registrerades hjortdjurens värmesignaturer. Det var relativt enkelt att skilja på älgar och rådjur. Totalt inventerades 330 hektar.

– Tekniken har potential att bli ett komplement till de mer traditionella metoderna vi har för viltinventering, spillningsinventering och inventering med flygplan. Det blir också påtagligt för de som förvaltar viltet lokalt var djuren finns och hur de fördelar sig i landskapet och hur många de verkligen är, säger Katrin Magnusson, verksamhetsutvecklare på Skogsstyrelsen.

Med metoden går det också att göra ekonomiska vinster, drönare är billigare än traditionell flyginventering. Markägaren kan dessutom själv lära sig tekniken och genomföra täta inventeringar på bara några timmar och därmed få ett underlag snabbt.

Inventeringen är en pilotstudie och det finns behov av utveckling för att även kunna användas där det finns äldre skog med tätare krontak än i brandområdet där testet gjordes. Drönarens begränsande batteritid men också gällande regelverk gör att metoden i nuläget är begränsad till mindre arealer.

Resultatet av själva inventeringen kommer att presenteras senare.

Mer information:

Annette Eilert, drönarpilot, verksamhetsutvecklare, 070-630 79 06

Katrin Magnusson, drönarpilot, verksamhetsutvecklare, 073-639 72 09

Matts Rolander, regional viltsamordnare, 018-27 88 43

Peter Jernberg, pressansvarig, 036-35 93 30, 076 - 785 93 30 (Pressjour: 036-35 94 91)

Bilder

I pilotstudien användes en drönare försedd med värmekamera.
I pilotstudien användes en drönare försedd med värmekamera.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vi finns över hela landet med huvudkontor i Jönköping. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

Skogsskadorna ökade 2018 - granbarkborren skadade mer än bränderna17.4.2019 10:16:48 CESTPressmeddelande

Skadorna på skogen ökade kraftigt under 2018. Torka och värme är orsaken till skogsbränder, omfattande angrepp av granbarkborre och nyplanterad skog som torkade bort. Granbarkborren orsakade totalt sett betydligt större skador än bränderna. Samtidigt är multiskadad skog, ett växande problem i norr. Det visar Skogsstyrelsens sammanställning över skogsskadorna under förra året.

Kulor av aska ska öka återföring av näring till svenska skogar11.4.2019 11:30:00 CESTPressmeddelande

I dag presenterades en ny produkt, teknik och logistik som ska ge en skjuts näringsåterföringen till skogen i takt med att efterfrågan på biobränsle ökar. Bara omkring en fjärdedel återförs i dag som aska. Därmed riskerar skogen att dräneras på viktiga näringsämnen. I ett unikt pilotprojekt, har askan gjorts till små kulor, granuler, som ska öka askåterföringen i svenska skogar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum