Skogsstyrelsen

Unik Sverigesatsning visas upp - ska ge biobränslet en miljöskjuts framåt

Dela

Biobränsle är en viktig del i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Men att rensa skogen på grenar och trädtoppar kan bli ett miljöproblem. Fram till nu. I Stockholm 11 april demonstreras en teknik unik för Sverige som innefattar en ny produkt och nya transportlösningar som visas på plats med bland annat helikopter. Pilotsatsningen kan ge biobränslet en rejäl miljöskjuts framåt.

Foto: Stefan Anderson, Skogsstyrelsen
Foto: Stefan Anderson, Skogsstyrelsen

Allt fler kraftvärmeverk ställer om till bioenergi. Behovet av biobränsle som till exempel träflis ökar stadigt. Det är vanligt att rester från avverkning, som grenar och trädtoppar, tas om hand, transporteras ut från skogen och flisas ned. Problemet är att skogen egentligen behöver ha kvar näringen från grenar, rötter och trädtoppar för att undvika en negativ effekt på näringsinnehållet i marken. Återförs inte näringen på något sätt innebär det en risk för minskad långsiktig produktionsförmåga i skogen eftersom träden växer sämre. Det finns också en risk för försurning av bäckar och sjöar.

I ett unikt pilotprojekt har nu en ny produkt tagits fram som kan bidra till att näringen återförs till skogen på ett betydligt enklare sätt med hjälp av askan från förbränningen av flisen. Produktionen är den första i sitt slag i Sverige. Därmed är en av flaskhalsarna med biobränsle i stor skala löst och naturens naturliga kretslopp knyts ihop.

Hela kedjan med tillverkningsprocessen, produkten och metoden för återföring av näringen till skogen demonstreras för media i sin helhet. Bland annat kommer helikopter att användas.

VAR? Parkeringen vid Östertäljes station, därifrån gemensam bussfärd till demonstrationsplatsen vid Hall, Södertälje.

NÄR? 11 april 09.30 – 11.30. Lunch serveras 12.00

Pilotsatsningen är ett samarbete mellan Skogsstyrelsen, Stockholm Exergi, Skogssällskapet och Svensk Skogsgödsling.

Mer information:

Stefan Andersson, markspecialist Skogsstyrelsen, 035-13 68 40, 070-212 16 57, stefan.anderson@skogsstyrelsen.se

Harald Svensson, bränslehandlare, Stockholm Exergi, 070-344 54 97, harald.svensson@stockholmexergi.se

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30, 076-785 93 30, peter.jernberg@skogsstyrelsen.se

Bilder

Foto: Stefan Anderson, Skogsstyrelsen
Foto: Stefan Anderson, Skogsstyrelsen
Ladda ned bild

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vi finns över hela landet med huvudkontor i Jönköping. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

Skogsskadorna ökade 2018 - granbarkborren skadade mer än bränderna17.4.2019 10:16:48 CESTPressmeddelande

Skadorna på skogen ökade kraftigt under 2018. Torka och värme är orsaken till skogsbränder, omfattande angrepp av granbarkborre och nyplanterad skog som torkade bort. Granbarkborren orsakade totalt sett betydligt större skador än bränderna. Samtidigt är multiskadad skog, ett växande problem i norr. Det visar Skogsstyrelsens sammanställning över skogsskadorna under förra året.

Kulor av aska ska öka återföring av näring till svenska skogar11.4.2019 11:30:00 CESTPressmeddelande

I dag presenterades en ny produkt, teknik och logistik som ska ge en skjuts näringsåterföringen till skogen i takt med att efterfrågan på biobränsle ökar. Bara omkring en fjärdedel återförs i dag som aska. Därmed riskerar skogen att dräneras på viktiga näringsämnen. I ett unikt pilotprojekt, har askan gjorts till små kulor, granuler, som ska öka askåterföringen i svenska skogar.

Unik studie: Möjligt räkna älgar med drönare och värmekamera3.4.2019 09:17:35 CESTPressmeddelande

Med hjälp av en förprogrammerad drönare som utrustats med värmekamera går det att få en bättre koll på antalet älgar i skogen. Det visar ett unikt försök som Skogsstyrelsen gjort inom det stora brandområdet i Västmanland. Den nya inventeringsmetoden kan bli ett viktigt redskap för att få ned antalet skador av viltbete på skogen som årligen orsakar miljardförluster för skogsnäringen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum