Rättsmedicinalverket

Uppdaterad metodbeskrivning för medicinska åldersbedömningar

Dela
Den statliga utredningen om medicinska åldersbedömningar rekommenderade Rättsmedicinalverket att tydligare redovisa osäkerheter i metoden som används. RMV har nu i en uppdaterad version av metodbeskrivningen inkluderat en tydligare redovisning av osäkerheter och faktorer som påverkar modellen.
En man tittar på en röntgenbild av en knäled.
En man tittar på en röntgenbild av en knäled.

I juni 2020 tillsatte regeringen en utredning med uppdrag att granska och utöka kunskapsunderlaget rörande medicinska åldersbedömningar. Utredningen ska slutredovisa arbetet 2024, men delredovisade sitt uppdrag hösten 2021. I sin delredovisning lämnade utredningen synpunkter och förslag som framförallt handlade om hur Rättsmedicinalverket redovisade osäkerheterna i metoden.

– Vi har sedan metoden introducerades varit tydliga med att den har begränsningar. Ingen medicinsk metod kan avgöra en exakt ålder och inte heller fastställa om en person är under eller över 18 år, utan bara ange hur sannolikt det är. Denna sannolikhetsbedömning görs utifrån de vetenskapliga studier som gjorts på området. Vi har genom åren på olika sätt redovisat osäkerheterna i metoden, men har självklart tagit till oss av utredningens rekommendation att på ett samlat sätt tydliggöra dessa osäkerheter, säger Nina Heldring, verksamhetsutvecklare på Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska avdelning.

Genom en uppdatering av metodbeskrivningen för medicinska åldersbedömningar redovisas nu metodens osäkerheter samlat. Den uppdaterade metodbeskrivningen innebär ingen ändring av bedömningsgrunder eller utlåtandens utformning.

Regeringens utredning om de medicinska åldersbedömningarna fortsätter sitt arbete och ska slutredovisa sitt uppdrag senast den 31 maj 2024. Den del av utredningens uppdrag som återstår handlar främst om att utöka kunskapsunderlaget rörande metoden, vilket ska ske genom en vetenskaplig studie.

Den uppdaterade metodbeskrivningen går att läsa här.

För ytterligare information eller kommentar:
Rättsmedicinalverkets presstjänst, telefon 010-483 42 30 alternativt jimmy.blomqvistlarsson@rmv.se 

Kontakter

Bilder

En man tittar på en röntgenbild av en knäled.
En man tittar på en röntgenbild av en knäled.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinalverkethttps://www.rmv.se/

Vi är en expertmyndighet inom rättsväsendet. Genom opartiska analyser och bedömningar ger vi tillförlitliga svar som hjälper polis, åklagare och domstolar i olika brottsutredningar. Vi är en länk i rättskedjan och bidrar till ett rättssäkert samhälle. Verksamheten är indelad i rättsgenetik, rättskemi, rättsmedicin och rättspsykiatri. Vi finns på sex orter i landet, från Umeå i norr till Lund i söder, och har cirka 500 kunniga och engagerade medarbetare.

Följ Rättsmedicinalverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Rättsmedicinalverket

Ny kunskapsöversikt avseende abusive head trauma (AHT)23.2.2023 09:36:11 CET | Pressmeddelande

Rättsmedicinalverket (RMV) har kartlagt det rådande kunskapsläget avseende abusive head trauma (AHT) i en kunskapsöversikt. En slutsats i denna översikt är att det vetenskapliga underlaget är fortsatt otillräckligt för att bedöma den diagnostiska träffsäkerheten av den så kallade triaden för att identifiera skakvåld. Samtidigt indikerar översikten att triaden i vissa fall orsakas av skakvåld.

Årsredovisningen för 2022 klar22.2.2023 10:22:19 CET | Pressmeddelande

Måndagen den 20 februari lämnade Rättsmedicinalverket över årsredovisningen för 2022 till regeringen. I den går att läsa att antalet utförda obduktioner inom rättsmedicin följer en tioårig trend och fortsätter öka samt att nya metoder inom rättsgenetiken öppnar upp tidigare stängda möjligheter. Inom rättskemin kan noteras nya arbetssätt kopplat till försöksverksamheten med snabbare lagföring samt avsevärt färre beställningar från Polismyndigheten. Antalet rättspsykiatriska undersökningar ökade något jämfört med 2021, men är fortfarande färre än toppåret 2019.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum