Akademiska sjukhuset

Uppsala län har lägst självmord i landet

Dela
Uppsala är det län i landet där självmorden är lägst. Mellan 2013 och 2014 har antalet självmord minskat med 66 procent. Störst förändring har skett bland män i åldrarna 25-64 år. I åldersgruppen 65 år och äldre begick 5 per 100 000 invånare självmord i fjol jämfört med riksgenomsnittet 16. Detta enligt statistik från Socialstyrelsens dödsorsaksregister.

– De rekordlåga siffrorna för 2014 är väldigt glädjande. En tänkbar förklaring är det systematiska kvalitetsarbete som sker kontinuerligt inom psykiatrin för att förbättra vården för patienter med självmordsrisk inom vår egen verksamhet, men även i samarbete med övriga kliniker på Akademiska sjukhuset och primärvården i länet. Bra uppföljning av patienterna, till exempel i övergången från sluten- till öppenvård, har visat sig vara en viktig framgångsfaktor i det förebyggande arbetet, säger Maria Holstad Högberg, överläkare och sektionschef för akut- och konsultpsykiatri vid Akademiska sjukhuset.

Fotios Papadopoulos, överläkare och docent i psykiatri, som forskar om suicidologi vid Uppsala universitet, betonar att självmord är ett väldigt komplext fenomen och att antalet självmord i länet generellt är lågt, i genomsnitt 20-30 per år. Därför, menar han, att man bör vara försiktig i tolkningen och att det är viktigt att följa upp statistik kommande år. Insatser på flera nivåer kan påverka utvecklingen, bland annat åtgärder för att minska arbetslöshet, ensamhet och alkoholkonsumtion.

– Vi ska komma ihåg att långt ifrån alla som tar sitt liv har haft kontakt med psykiatrin. Däremot har de allra flesta haft kontakt med primärvården året innan. Detta betyder att primärvården har en avgörande roll för att fånga upp personer som inte mår psykiskt bra och erbjuda diagnostik och behandling, framhåller Fotios Papadopoulos.

Enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister, var suicidtalet (antal självmord per 100 000 invånare) för personer i åldern 0-65+ 6,89 i Uppsala län 2014 jämfört med riksgenomsnittet 11,84. I åldersgruppen 65+ var siffran 4,91 vilket är lägst i Sverige. Riksgenomsnittet var 16,38. I denna åldersgrupp har Uppsala län haft bäst resultat sedan 1997. Den 29-30 september arrangeras den tionde nationella konferensen om suicidprevention i Örebro. Flera experter från Uppsala medverkar, bland andra Fotios Papadopoulos, läkare och docent i psykiatri vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet, ochAnna Korbutiak, kurator på affektiva mottagningen, Akademiska sjukhuset.

Mer information:
Maria Holstad Högberg, överläkare och sektionschef akut- och konsultpsykiatri,
0706-112366 eller e-post: maria.holstad.hogberg@akademiska.se
Fotios Papadopoulos, överläkare och docent i psykiatri, Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet, 018-611 10 59 eller 076-724 96 44, e-post: fotis.papadopolous@neuro.uu.se
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

Nyckelord

Kontakter

Elisabeth TyskPresschef - Ansvarig för medierelaterade frågor på kommunikationsavdelningen

Akademiska sjukhuset har inte pressjour utanför kontorstid. Vid förfrågningar kvällar och helger, till exempel gällande presskommuniké vid olycksfall, kan chefsläkarjouren kontaktas via växeln 018-611 00 00.

Tel:018-611 96 11 070-622 24 21elisabeth.tysk@akademiska.se

Bilder

Länkar

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 400 medarbetare, varav 1 500 läkare, 2 750 sjuksköterskor/barnmorskor, 1 950 undersköterskor eller skötare och 310 biomedicinska analytiker.

Sjukhuset har 850 vårdplatser. Här görs varje år cirka 580 000 öppenvårdsbesök och drygt 31 800 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

Nu har 100 patienter opererats i den hypermoderna operationssalen med rörlig MR-kamera på Akademiska22.3.2023 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Sedan MR-hybriden togs i drift på Akademiska sjukhuset i november 2020 har 100 patienter opererats i operationssalen med rörlig MR-kamera. Flera specialiteter (neurokirurgi, öron-näs-halssjukdomar och plastiken) har utnyttjat möjligheterna som operationssalen ger. Med denna teknik kan man öka precisionen vid operationer av bland annat hjärntumörer, epilepsi, Parkinsons sjukdom och andra tillstånd.

Akademiska får nationellt ansvar för borttagning av pacemaker- och defibrillatorelektroder13.3.2023 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Allt fler personer med hjärtrytmrubbningar får pacemaker eller defibrillator inopererade, vilket leder till ett ökat behov av borttagande av elektroder vid infektioner eller vid när dosa och elektroder inte fungerar korrekt. Den 8 mars beslutade Nämnden för nationell högspecialiserad vård att Akademiska sjukhuset/Region Uppsala får nationellt ansvar för denna vård tillsammans med ytterligare tre sjukhus.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum