Uppsala kommun

Uppsala satsar på trygghet och starkare välfärd

Dela

Framtidstro och trygghetsskapande åtgärder var i fokus när Uppsalas kommunfullmäktige debatterade och beslutade om mål- och budget för Uppsala 2021. Satsningar på skola, vård och omsorg fastställdes liksom oförändrad skattesats.

Uppsala kommun vill stärka framtidstron och öka samhörigheten, säkerställa en hållbar samhällsbyggnad med god ekonomisk hushållning,  vara nyskapande samt förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.
Uppsala kommun vill stärka framtidstron och öka samhörigheten, säkerställa en hållbar samhällsbyggnad med god ekonomisk hushållning, vara nyskapande samt förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.

– Nu är fokus framåt på att ta Uppsala ur krisen. Vi ska bygga vidare på det som är bäst med Uppsala och ta itu med de problem vi har. Våra mål och prioriteringar är tydliga: Uppsala ska bli tryggare och välfärden ska stärkas. Fler ska komma i arbete och egen försörjning. Fler elever ska lämna grundskolan och gymnasiet med goda kunskaper. Vi ska öka takten i klimatomställningen för att möta klimatkrisen, säger kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S).

Största ekonomiska satsningarna på skola, vård och omsorg

De pedagogiska verksamheterna får en utökad budgetram med 132 miljoner kronor. Den huvudsakliga orsaken är en effekt av ökat antal barn och elever. Särskilda satsningar görs för att införa närvarokoordinatorer och för att öka andel barn 3–5 år i förskola, framförallt i utsatta områden.

Ramen till verksamheterna inom vård och omsorg utökas med 184 miljoner kronor. Ett permanent statligt bidrag för stärkt äldreomsorg om cirka 75 miljoner kronor tillfaller också verksamheten.

Skattesatsen blir kvar på nuvarande nivå, 21:14 kronor per skattekrona.

Fyra prioriterade fokusområden och nio inriktningsmål

Uppsala kommun vill stärka framtidstron och öka samhörigheten, säkerställa en hållbar samhällsbyggnad med god ekonomisk hushållning,  vara nyskapande samt förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa. 

Uppsala kommun lyfter i mål- och budget fram fyra fokusområden:

  • Jobb och företagande
  • Likvärdig skola
  • Trygghet
  • Fossilfritt 2030

Kommunfullmäktige har också fastställt nio inriktningsmål, med tidsbegränsade uppdrag, som kan gälla för alla eller för enskilda nämnder och bolagsstyrelser. Målen mäts utifrån beslutade indikatorer.

Några exempel på uppdrag under inriktningsmålen är:

  • Vässa kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.
  • Förenkla företagens vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagsservice med hög kvalitet.
  • Stärk studiero och elevers upplevelse av trygghet i och omkring skolan.
  • Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om en fossilfri välfärdskommun 2030 och klimatpositivt Uppsala 2050.

Pandemin skapar osäkerhet

De största riskerna i den ekonomiska ramen för 2021–2023 är osäkerheten kring smittspridningen av covid-19 och svårigheten att bedöma konsekvenserna av de statliga åtgärderna. 

Innehållet i Mål och budget har, i en gemensam beredningsprocess, kvalitetssäkrats av samtliga nämnder och bolagsstyrelser inom ramen för beslutat planeringsdirektiv för 2020 års mål- och budgetprocess.

Nyckelord

Kontakter

Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 018-727 13 34
E-post: erik.pelling@uppsala.se

Ola Hägglund, ekonomidirektör
Telefon: 018-727 19 00
E-post: ola.hagglund@uppsala.se

Presskontakt
Isabelle Waldenvik, pressansvarig
Telefon: 018-727 46 43
E-post: isabelle.waldenvik@uppsala.se

Bilder

Uppsala kommun vill stärka framtidstron och öka samhörigheten, säkerställa en hållbar samhällsbyggnad med god ekonomisk hushållning,  vara nyskapande samt förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.
Uppsala kommun vill stärka framtidstron och öka samhörigheten, säkerställa en hållbar samhällsbyggnad med god ekonomisk hushållning, vara nyskapande samt förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Uppsala kommun
Uppsala kommun

753 75 Uppsala

https://www.uppsala.se/

Uppsala är Sveriges fjärde största stad. I kommunen bor omkring 234 000 personer. 2018 utsågs Uppsala till världens bästa klimatstad av WWF.

Följ Uppsala kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum