Uppsala Vatten och Avfall AB

Uppsala Vatten förlorar PFAS-mål i domstol

Dela

Försvarsmakten anses inte behöva ta ansvar för de PFAS-föroreningar som finns i Uppsalas vatten. Mark- och miljödomstolen var inte enig och rättens ordförande anser att Försvarsmakten ska bära ansvar för sin förorening.

– Vi beklagar den här domen i första instans. Den är inte bara ett bakslag för Uppsala Vatten som bolag utan främst en förlust för miljön och för alla Uppsalabor. Vi behöver nu läsa igenom domen ordentligt och ta ställning till om det här är något som vi ska gå vidare med. Vårt prioriterade mål är fortfarande att den förorenade marken ska saneras nära källan och att Uppsalaborna inte ska behöva stå för den kostnaden, säger Sigrid De Geyter, vd på Uppsala Vatten.

Mark- och miljödomstolen har inte gått på Uppsala Vattens linje att Försvarsmakten är skyldiga till PFAS-föroreningarna. Mark- och miljödomstolen har beslutat att Försvarsmakten inte ska betala det skadestånd på 252 miljoner kronor som Uppsala Vatten yrkade i den stämningsansökan om lämnades in 2019. Det totala beloppet i stämningsansökan inkluderar de kostnader Uppsala Vatten har haft hittills samt för framtida kostnader.

Uppsala Vatten har hittills betalat drygt 37 miljoner kronor för att rena vattnet och beräknar att bolaget kommer att ha en kostnad på i vart fall 4 miljoner kronor varje år framöver.

Även om Uppsala Vatten har förlorat målet har domstolen funnit att Försvarsmakten delvis ska stå för sina egna rättegångskostnader.

Domen gäller inte förrän den vinner laga kraft, vilket sker om 3 veckor – den 8 november – om domen inte överklagas.

Kontakter

Om

Uppsala Vatten och Avfall AB
Uppsala Vatten och Avfall AB
Box 1444
751 44 Uppsala

https://www.uppsalavatten.se/

Rent vatten, smarta kretslopp - för hållbart liv i ett växande Uppsala

Uppsala Vatten ger dig rent vatten och smarta kretslopp i ett växande Uppsala.

Vårt mål är att aktivt bidra till ett hållbart samhälle. Det gör vi genom att ständigt utveckla nya resurssmarta lösningar och uppmuntra till återvinning och återbruk. Vi ger Uppsala dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om regnvatten. Vi skapar kretsloppstjänster där vi gör biogas av matavfall, minskar vattenförbrukningen och återanvänder material på bästa sätt.

Vi är en del av Uppsala kommun och en av de ledande aktörerna i branschen.

Följ Uppsala Vatten och Avfall AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala Vatten och Avfall AB

Uppsala vatten häver rekommendationen att inte dricka det kommunala dricksvattnet i Läby, Skuttunge och största delen av Björklinge8.4.2021 14:23:49 CEST | Pressmeddelande

Uppsala Vatten har lokaliserat och isolerat källan för den PAH-förorening som påträffades i Björklinge den 16 mars, vilket innebär att endast ett mindre område i Björklinge fortfarande rekommenderas att inte dricka vattnet. Uppsala Vatten häver därför rekommendationen att inte dricka det kommunala dricksvattnet i Läby, Skuttunge och största delen av Björklinge.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum