Umeå kommun

Utökad tillgång till IT-utrustning i förskola och skola

Dela

För- och grundskolenämnden förordar att de tilldelade investeringsmedlen på 16 miljoner kronor ska användas under 2020 för utökad tillgång till IT-utrustning i förskola, skola och fritidshem. Investeringsmedlen ligger hos tekniska nämnden.

Beslutet innebär att nämnden förordar att elever i årskurs 4-9 i grundsärskola och grundskola ska utrustas med ändamålsenliga 1-1 digitala enheter och att barn och elever i behov av särskilt stöd fortsätter att ha tillgång till den IT-utrustning som krävs. Likaså att förskolan får utökat antal digitala enheter och att fritidshemmen utrustas med enheter för att kunna införa digital närvarorapportering. Digital närvarorapportering finns idag på alla förskolor och underlättar för både vårdnadshavare och personal.

– Det här skulle innebära en ambitionshöjning då fler får tillgång till digitala verktyg i våra verksamheter. Det är viktigt för en attraktiv utbildning, ökad likvärdighet och förbättrade studieresultat att vi kan erbjuda verktyg som kan stödja varje barns behov och skapa förutsättningar för ökad måluppfyllelse, säger Moa Brydsten (S), ordförande i nämnden.

Nämndens beslut ligger i linje med den nationella och kommunala digitaliseringsstrategin som har till syfte att ge barn och elever möjlighet att utveckla digital kompetens i sitt lärande och som en förberedelse för arbetslivet. Verktygen ska användas som hjälpmedel för att uppnå utbildningens mål och vara kvalitetshöjande i förskolan och skolans lärmiljöer.


För- och grundskolenämndens sammanträde pågår till kl 16.00.

Mer information efter sammanträdets slut:

Moa Brydsten (S)
ordförande
076-774 73 37
moa.brydsten@umea.se

Lena Riedl (M)
vice ordförande
070-206 93 00
lena.riedl@umea.se

Nasteho Lander (V)
2:e vice ordförande
073-055 74 28
nastehoali.lander@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är norra Sveriges största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 129 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum