Sweco Sverige AB

Utsläpp och onödiga kostnader när svenska byggen missar återanvändning av massor

Dela
I en ny rapport visar Sweco att det är möjligt att minska råmaterialkostnader på uppemot 60 miljarder kronor årligen i Europa genom cirkulär masshantering. Dessutom ger nya cirkulära metoder fördelar i minskade utsläpp. Trots detta sker återanvändning av massor i låg grad, både i Sverige och i övriga Europa.
Gettyimages
Gettyimages

Varje år producerar Europa 4,2 miljarder ton massor – en volym tillräcklig för att täcka Sverige med ett 6 centimeter djupt lager årligen. Massor består av jord, kross och annat material från exempelvis anläggningsarbeten och underhåll av infrastruktur. Trots att det är en dold resurs för återanvändning, betraktas massorna ofta som avfall.

Det finns stora klimatmässiga och ekonomiska fördelar med att återanvända massor. I den nya Urban Insight-rapporten Circular materials in infrastructure – The road to a decarbonised future visar Sweco att det är möjligt att minska råmaterialkostnader på uppemot 60 miljarder kronor årligen genom cirkulär masshantering i Europa.

Tyvärr är Sverige bland de europeiska länder som är sämst på cirkulär masshantering – här återanvänds endast en procent av massorna. Skälen är bland andra att det i Sverige finns gott om sten och sand, vilket gör det lätt att använda nytt råmaterial i stället för att återanvända. Även bristande samverkan inom branschen, långa vägar mellan byggprojekt och få lagringsplatser gör att nya täkter samt deponi blir enklare alternativ. Dessutom saknas lagstiftning och vägledning kring återanvändning och lagring av massor.

-        Den stora mängden byggmassor orsakar onödigt mycket buller, damm och utsläpp, framför allt från kostsamma tunga transporter med nytt eller använt material. Denna effekt skulle minska rejält vid en övergång till en mer cirkulär hantering, säger Valon Hasanaj, Affärsenhetschef Geoteknik och berg på Sweco.

Enligt branschorganisationen European Aggregates Association återbrukas endast 7 procent av massorna, trots att det finns en potential till hela 20 procents cirkularitet. Ett välskött system med en högre grad av återanvändning, särskilt i tätorter med ytor avsatta för materialhantering, kan bidra till att minska tung trafik. Mark som tas upp av stenbrott och deponier skulle också kunna användas för andra ändamål.

-        Bara i Region Stockholm ligger masshantering bakom ungefär 28 procent av länets klimatutsläpp från tunga transporter. Nya cirkulära metoder ger enorma fördelar för klimat, ekonomi och närmiljö. Det är inte hållbart att ta den enklaste vägen och missa konsekvenserna av masshanteringen, säger Valon Hasanaj.

För att snabba på detta viktiga skifte har Sweco tagit fram en handlingsplan med tre huvudområden:

  • Reglering och vägledning, upphandling och specifikation.
  • Samverkan, dataanvändning och digitala verktyg.
  • Finansiella instrument och incitament och planering.

Läs Swecos Urban Insight-rapport Circular materials in infrastructure – the road towards a decarbonised future

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Gettyimages
Gettyimages
Ladda ned bild
Valon Hasanaj, Sweco Foto Håkan Sjöström
Valon Hasanaj, Sweco Foto Håkan Sjöström
Ladda ned bild
Valon Hasanaj, Sweco Foto Håkan Sjöström
Valon Hasanaj, Sweco Foto Håkan Sjöström
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Sweco Sverige AB
Sweco Sverige ABSweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Tillsammans med våra kunder utvecklar våra 20 000 arkitekter, ingenjörer och andra experter lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 24 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, Välkommen till Sweco Sverige.

Följ Sweco Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sweco Sverige AB

Sweco anlitas i planeringen av nytt kraftvärmeverk som ska bidra till energisystemet14.2.2023 07:45:00 CET | Pressmeddelande

Planeringen av en ny produktionsanläggning för kraftvärme i Örtofta i Eslövs kommun pågår för fullt. Anläggningen, kraftvärmeverk 2 (KVV2) i Örtofta, är tänkt att ersätta äldre produktionsenheter för fjärrvärmeproduktion, säkerställa fjärrvärmeleveransen och avlasta elsystemet i regionen. Sweco har fått i uppdrag av Kraftringen att utföra förprojektering och upphandling kopplat till KVV2.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum