Akademiska sjukhuset

Utvärdering visar: Ultraljudsbehandling mot prostatacancer gav få biverkningar

Dela
Våren 2020 var Akademiska sjukhuset först i Sverige med att introducera högintensivt fokuserat ultraljud, HIFU, som potentiellt botande behandling mot prostatacancer. Hittills har nära 130 patienter behandlats med goda resultat. Jämfört med operation och strålning var biverkningarna små beträffande kontinens och potens.
Hittills har nära 130 patienter behandlats med högintensivt fokuserat ultraljud, HIFU, på Akademiska. En utvärdering visar att metoden har små biverkningar beträffande kontinens och potens Jämfört med operation och strålning. På bilden syns Sam Ladjevardi, överläkare i urologi. Foto: Akademiska sjukhuset
Hittills har nära 130 patienter behandlats med högintensivt fokuserat ultraljud, HIFU, på Akademiska. En utvärdering visar att metoden har små biverkningar beträffande kontinens och potens Jämfört med operation och strålning. På bilden syns Sam Ladjevardi, överläkare i urologi. Foto: Akademiska sjukhuset

– En fördel med HIFU-behandling är precisionen, att ultraljudet kan riktas bättre mot tumörer i prostata jämfört med exempelvis strålbehandling. Det innebär att man enbart behandlar själva tumörområdet och kan undvika större områden med de komplikationsrisker detta innebär. En annan fördel är kortare vårdtid. Behandlingen ges under narkos, men kan göras i dagkirurgi och patienten kan gå hem efter några timmar, säger Michael Häggman, överläkare i urologi på Akademiska sjukhuset.

Högintensivt fokuserat ultraljud, HIFU, är en potentiellt botande behandling som innebär att tumörvävnad bränns bort med ultraljud riktat enbart mot själva tumörområdet inne i prostata. Det är en slags fusionsteknik som innebär att operatören, guidad av magnetkameraundersökning, fusionerat med ultraljud, får bilder av tumörens storlek och placering. Högintensivt ultraljud riktas och fokuseras från en sond i ändtarmen, mot de områden i prostata som ska behandlas. När ultraljudsenergin koncentreras ger den upphov till hetta som dödar tumörvävnaden.

På Akademiska sjukhuset introducerades metoden 2020 inom ramen för en klinisk studie. Hittills har 128 män med prostatacancer från hela landet behandlats. Enligt Michael Häggman görs för närvarande två HIPEC-behandlingar varannan tisdag och tillströmningen av patienter är ganska jämn. För att komma i fråga ska magnetkamera och vävnadsprover ha påvisat tumör endast på få ställen inom prostatan. Patienten ska heller inte ha metastaser på andra ställen.

– Vår uppföljning visar att det är små biverkningar beträffande kontinens och potens, till skillnad från operation och strålning. Av de 72 som genomgått biopsi, dvs analys av vävnadsprov, ett år efter ingreppet hade 18 procent otillräcklig behandlingseffekt. Tio av dessa patienter har opererats med prostatektomier, att prostatan och sädesblåsorna tas bort, tre följs med aktiv övervakning. Endast sex procent rapporterade problem med inkontinens tre månader respektive ett år efter ingreppet. 12 procent rapporterade signifikant försämrad potens tre månader efter HIFU-behandlingen och tio procent ett år efter HIFU, säger Michael Häggman och fortsätter:

– På det stora hela är resultaten som förväntat och i linje med andra centra som erbjuder denna behandling. Resultaten presenterades tillsammans med schweiziska kolleger på European Association of Urology’s kongress i Milano den 13 mars.

Enligt Häggman lämpar sig den nya ultraljudsbehandlingen bäst för två patientgrupper. En är män som ännu inte behandlats för sin prostatacancer där ökande risk för spridning kan förväntas över tid. Den andra gruppen är män som strålbehandlats men fått återfall. De har ofta en kraftigt förminskad prostata efter strålbehandlingen.

– Det som bidragit till utvecklingen av metoden är med den medicintekniska utvecklingen, särskilt framsteg inom bilddiagnostik, som underlättar urvalet av patienter. Nya tumörmarkörer kan också spela in. Detta mycket viktigt, inte minst eftersom PSA-screening sannolikt kommer att införas på sikt vilket kommer att öka upptäckten av misstänkt cancer i prostata, avrundar han.

För mer information/intervju, kontakta:
Michael Häggman, överläkare i urologi på Akademiska sjukhuset;
072-169 22 59, michael.haggman@akademiska.se

FAKTA: HIFU – en av tre fokala, lokalt fokuserade behandlingar mot tumörer i prostata

  • IRE (Irreversible elektroporation), en metod som innebär att man dödar cancerceller med elektricitet. Pulsande elektiska fält riktas mot tumörområdet via mm-grova nålar som sticks in i prostatan genom bäckenbottnen. De gör cellmembranet genomsläppligt varpå nanostora porer tar kål på cancercellen. Det uppstår ingen värme vid behandlingen vilket gör att den yttre uppbyggnaden av cellen förblir opåverkad. De friska cellerna kan så att säga växa, och organfunktionen bibehållas. På Akademiska sjukhuset behandlas patienter med bukspottkörtelcancer och vissa andra tumörformer (dock inte prostatacancer) med IRE.
  • Kryo (frysbehandling av cancerceller). Metoden innebär att man under operation fryser prostatan via millimetergrova nålar som sticks in i prostatan genom bäckenbottnen och därefter tinar upp den i syfte att förstöra cancerceller. I Sverige erbjuds kryoterapi som behandling mot prostatacancer endast på ett fåtal platser, bland annat vid Skåne universitetssjukhus i Lund. Metoden används också för hudcancer och levermetastaser och på Akademiska Sjukhuset för njurcancer.
  • HIFU (Högintensivt fokuserat ultraljud). Metoden innebär att operatören, guidad av magnetkameraundersökning, fusionerat med ultraljud, får bilder av tumörens storlek och placering. Högintensivt ultraljud riktas och fokuseras från en sond i ändtarmen, mot de områden i prostata som ska behandlas. När ultraljudsenergin koncentreras ger den upphov till hetta som dödar tumörvävnaden.

Nyckelord

Bilder

Hittills har nära 130 patienter behandlats med högintensivt fokuserat ultraljud, HIFU, på Akademiska. En utvärdering visar att metoden har små biverkningar beträffande kontinens och potens Jämfört med operation och strålning. På bilden syns Sam Ladjevardi, överläkare i urologi. Foto: Akademiska sjukhuset
Hittills har nära 130 patienter behandlats med högintensivt fokuserat ultraljud, HIFU, på Akademiska. En utvärdering visar att metoden har små biverkningar beträffande kontinens och potens Jämfört med operation och strålning. På bilden syns Sam Ladjevardi, överläkare i urologi. Foto: Akademiska sjukhuset
Ladda ned bild

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 400 medarbetare, varav 1 500 läkare, 2 750 sjuksköterskor/barnmorskor, 1 950 undersköterskor eller skötare och 310 biomedicinska analytiker.

Sjukhuset har 850 vårdplatser. Här görs varje år cirka 580 000 öppenvårdsbesök och drygt 31 800 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

Nu har 100 patienter opererats i den hypermoderna operationssalen med rörlig MR-kamera på Akademiska22.3.2023 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Sedan MR-hybriden togs i drift på Akademiska sjukhuset i november 2020 har 100 patienter opererats i operationssalen med rörlig MR-kamera. Flera specialiteter (neurokirurgi, öron-näs-halssjukdomar och plastiken) har utnyttjat möjligheterna som operationssalen ger. Med denna teknik kan man öka precisionen vid operationer av bland annat hjärntumörer, epilepsi, Parkinsons sjukdom och andra tillstånd.

Akademiska får nationellt ansvar för borttagning av pacemaker- och defibrillatorelektroder13.3.2023 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Allt fler personer med hjärtrytmrubbningar får pacemaker eller defibrillator inopererade, vilket leder till ett ökat behov av borttagande av elektroder vid infektioner eller vid när dosa och elektroder inte fungerar korrekt. Den 8 mars beslutade Nämnden för nationell högspecialiserad vård att Akademiska sjukhuset/Region Uppsala får nationellt ansvar för denna vård tillsammans med ytterligare tre sjukhus.

Ny mätmetod möjliggör tidigare upptäckt av glaukom12.3.2023 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Glaukom är den vanligaste orsaken till obotlig blindhet. Risken för sjukdomen ökar snabbt efter 50-års ålder och i ett tidigt skede är den ofta svår att upptäcka. Forskare vid Akademiska sjukhuset har, i samarbete med kollegor vid Gävle sjukhus och KTH, utvecklat en helt ny metod med bättre känslighet, som gör det möjligt att mäta mängden av nerver som överför information från ögat till hjärnan inom olika delar av synfältet. Detta uppmärksammas med anledning av världsglaukomdagen 12 mars.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum