Vänsterpartiet Skåne

V tar strid för jämlik vård- vill reglera effekter av privata sjukvårdsförsäkringar

Dela
Under dagens möte med regionfullmäktige i Region Skåne togs Vänsterpartiets motion för att säkerställa jämlik vård upp. V ville ställa krav på privata vårdgivare för att säkerställa att det är medicinska behov som styr vem som får vård först – inte vem som betalat för en privat sjukvårdsförsäkring.

- Att det ens finns en marknad för privata sjukförsäkringar är ett symptom på en alltmer ojämlik vård. Gruppen som har sjukförsäkringar i allmänhet är friskare än den oförsäkrade gruppen. Två av tre som tecknar försäkringar är män och de försäkrade har högre utbildning och tjänar mer. För personer med kronisk sjukdom eller en funktionsnedsättning är det däremot väldigt kostsamt om det ens är möjligt att få teckna en försäkring, säger Alexandra Thomasson, regionråd för Vänsterpartiet i Skåne.

Att gruppen som har privat sjukvårdsförsäkring har mer resurser och är friskare kan leda till undanträngningseffekter, d.v.s. att friskare patienter med försäkring går före patienter med större behov men utan försäkring. Problemet uppstår inte minst när samma vårdgivare tar emot patienter både med och utan sjukvårdsförsäkring. Tidigare utredningar har visat på klara risker med två parallella system.

Mötet beslutade att avslå motionen, dels med motivering att invänta ytterligare utredningar samt svårigheter att granska de privata vårdgivarna.

- Hälso- och sjukvårdslagen ger oss i regionen ansvar för att säkerställa att sjukvård ges efter behov. Vi vill se till att redan nu ställa de krav som behövs för att se till att det görs. Vi ser en jätteökning av privata sjukvårdsförsäkringar och därmed en ökad risk för ojämlik vård. Om det är för svårt att se till att de privata vårdgivarna följer lagen ställer det ytterligare frågor kring varför skattebetalarna ska finansiera dem och hur regionen ser till att invånarna får sin lagstadgade sjukvård, avslutar Alexandra Thomasson.

Nyckelord

Kontakter

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Ovärdigt för svältfödda sjukhus att tävla om pengar genom operationer: avskaffa incitamentsmodellen23.5.2023 11:28:00 CEST | Pressmeddelande

I budgeten för hälso- och sjukvården 2023 beslutades att införa en incitamentsmodell gällande operationer på Skånes sjukhus. Finansieringen delas ut efter att sjukhusen presterat ett visst antal operationer, allt i tävling med varandra. Ju fler operationer, desto större möjlighet att få pengar till sjukvårdsverksamheten. Samtidigt dras sjukhusen redan med ett samlat prognosticerat underskott på 2,9 miljarder. ”Situationen är katastrofal sett ur ekonomisk, arbetsmiljömässig och personalmässig synpunkt: modellen måste avskaffas”, säger Vänsterpartiets Alexandra Thomasson.

V: Lasarettet i Landskrona ska spara 7,7 miljoner – av 40 miljoner i underskott26.4.2023 14:33:41 CEST | Pressmeddelande

På veckans möte med sjukhusstyrelse Landskrona antog nämnden en ”handlingsplan för ekonomi i balans”. Bara några månader in på året visar sig M, Kd, L och Sd:s antagna lasarettsbudget kunna gå back med 40 miljoner kronor, och besparingarna på knappt 8 miljoner räcker inte långt. Samtidigt pressar det personalen, menar Liselotte Borsiin, Vänsterpartiets företrädare i sjukhusstyrelsen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum