Stockholms stad

Välkommen på nyinvigning av Åkeshovs arboretum!

Dela

Under 2020-2021 har Åkeshovs arboretum rustats upp. I parken finns idag 64 olika trädarter varav 21 är sparade från när parken anlades 1998. På tisdag 7 september kl 14 inviger parkingenjör Åsa Otteklint, ordförande i Bromma stadsdelsnämnd Johan Paccamonti och trafikborgarråd Daniel Helldén parken och planterar ett nytt träd.

Åkeshovs arboretum är en pedagogisk park som även fungerar som entré till Judarskogens naturreservat. Förutom 64 olika trädarter finns även örter, buskar och lökväxter i arboretum som tillsammans med träden främjar de pollinerande insekterna och fågellivet. Samlingar av stockar och död ved, så kallade faunadepåer, ger förutsättningar till ett mer varierat insektsliv och att den biologiska mångfalden på platsen ska öka. Variation av arter ger en stabilare natur som är mer motståndskraftig mot till exempel sjukdomar.

Arbetet med att rusta upp Åkeshovs arboretum har pågått mellan 2020 och 2021. Staden har gjort en rad åtgärder som tillsammans skapat en mer inbjudande och pedagogisk plats. Målet med projektet var bland annat att:

  • Visa en stor variation av barr- och lövträd
  • Skapa en pedagogisk plats för skolelever och allmänheten
  • Skapa en möjlig entré till Judarskogens naturreservat
  • Skapa en trevlig parkmiljö för vistelse

Över 40 nya träd har planterats under projektet. Vid träden finns skyltar som beskriver arterna med tydliga instruktioner om var den nyfikne kan läsa mer.

Under projektet har också en rad åtgärder gjorts för att skapa en plats som är trevlig att vistas på. Entrén har gjorts tydligare och nu är också Åkeshovs arboretum en naturlig ingång till Judarskogens naturreservat. Promenadstråk som leder besökare på en tour genom platsen har skapats. I arboretet har också fler bänkar placerats ut och en samlingsplats med vindskydd har byggts för att kunna passa utbildningar och annan undervisning.

Vad:     Nyinvigning av Åkeshovs Arboretum

Var:     Åkeshovs gårdsväg 10

När:     7 september kl 14.00

Nyckelord

Kontakter

TrafikkontoretMalinda Flodman, pressansvarig

Trafikkontoret ansvarar för bland annat framkomlighet, trafiksäkerhet, städning, snöröjning, klottersanering, parkering och belysning. Dessutom utvecklar trafikkontoret attraktiva offentliga miljöer genom exempelvis blommor och träd samt hanterar tillstånd för olika typer av markupplåtelser och evenemang.

Tel:08-508 26 278malinda.flodman@stockholm.se

Bilder

Länkar

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

08 508 290 00http://start.stockholm

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

Tävlingen om en unik tomt i Stockholms city är avgjord20.9.2021 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Humlegården Fastigheter är vinnare av markanvisningstävlingen gällande den näst sista lediga tomten i Stockholms city – tomten Klara City View. Humlegården är en av de största aktörerna inom Stockholms kontorsmarknad och äger och förvaltar cirka 60 fastigheter i Stockholms innerstad och i Solna. Bolaget är en långsiktig och aktiv fastighetsägare med ett stort fokus på hållbarhet och lång erfarenhet av fastighetsutveckling. Beslut om markanvisningen kommer att tas i exploateringsnämnden den 30 september.

Nytt evenemang lyfter Skärholmens potential och framtid. Skärholmen satsar på att bli Sveriges nya innovationscentrum.31.8.2021 11:51:39 CEST | Pressmeddelande

Den 16 september – 1 oktober arrangeras Grow´in Skärholmen som syftar till att lyfta Skärholmens utvecklingspotential och framtid i form av ett sjudande och kunskapstätt evenemang. Mitt på torget kommer det att bjudas på samtal, möten, aktiviteter, musik och kulturupplevelser. Initiativet är ett samarbete mellan Skärholmens stadsdelsförvaltning och Grosvenor Europe som äger Skärholmens centrum.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum