Vänsterpartiet

Vänsterpartiets kongress blir digital

Dela

Kongressen som skulle ägt rum på Folkets Hus i Stockholm den 4-6 februari kommer med anledning av den pågående pandemin och de nya restriktioner som införts samt en för närvarande extremt snabb ökning av smittspridningen, genomföras digitalt. Beslutet fattades av partistyrelsen under lördagen den 15 januari.

Under ett möte på lördagen gjorde partistyrelsen en ny bedömning av läget inför Vänsterpartiets stundande kongress. Det var att i rådande läge finns det inte förutsättningar att på ett smittsäkert sätt samla de hundratals personer från hela landet som utgör en kongress på en och samma plats. De långa resor som många av deltagarna skulle behöva göra är också ett problem.

Partistyrelsen beslutade att kongressen istället genomförs i helt digital form 4-6 februari.

Samma datum som tidigare bestämts gäller för kongressen: 4-6 februari. Information om exakta start- och sluttider kommer att finnas tillgängligt på https://www.vansterpartiet.se/kongress2022/ i takt med att det är klart.

Eftersom det är en valårskongress prioriterar partistyrelsen att valplattformen behandlas och det är också på valplattformen de flesta motioner kommit in, 394 av totalt 557 motioner. Utöver valplattformen föreslås också att partistyrelsens förslag på stadgeändringar samt inkomna stadgemotioner behandlas. Övriga motioner föreslås att de läggs till handlingarna.

Media kommer att kunna följa kongressen och bistås av personal. Hur det praktiskt ska organiseras kommer det information om så snart vi vet.

Kontakter

Vänsterpartiets presstjänst:

(Obs går ej att skicka sms)

Tel:070-620 00 64

Om

Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Kungsgatan 84
112 27 Stockholm

070-620 00 64http://www.vansterpartiet.se

Vänsterpartiet är ett parti med rötter i den svenska arbetarrörelsen. Vi arbetar för rättvisa och jämställdhet. Vi tror att människor tillsammans kan skapa ett bättre samhälle.