RF/SISU

Värdegrundsarbetet inom idrottsrörelsen växer

Dela
Idrottsrörelsens arbete med att skapa trygga idrottsmiljöer för barn och ungdomar fortsätter och utvecklas. Ny statistik visar att antalet utbildningar kopplade till värdegrundsfrågor ökar inom SISU Idrottsutbildarnas verksamhet.

Nästan alla barn är någon gång under sin uppväxt med i en idrottsförening. Idrottsrörelsen har därmed en stor plats i många barns och ungdomars liv och idrottsföreningen fyller en viktig social funktion i samhället. För de allra flesta är föreningsmiljön en positiv upplevelse, men det finns dessvärre exempel på när det inte är det.

De senaste åren har fokuset på värdegrunds- och trygghetsfrågor inom idrottsrörelsen stärkts. Ny statistik från idrottsrörelsens studieförbund, SISU Idrottsutbildarna, visar att antalet utbildningar kopplade till värdegrundsfrågor inom ramen för studieförbundets verksamhet ökar. 2022 genomfördes 10 513 arrangemang som på något sätt berörde värdegrundsarbete. En ökning med strax över 1 700 arrangemang sedan 2021. Även antalet deltagare ökade under 2022 jämfört med 2021, från 83 402 till 105 678 deltagare.

− Med folkbildning som verktyg arbetar vi över hela landet i klubbstugor och föreningslokaler med att stärka föreningar i deras utvecklingsarbete, och vi ser ett stort engagemang i värdegrundsfrågor. Även när vi jämför med innan pandemin så har antalet arrangemang och antalet deltagare ökat. För mig är det ett tydligt kvitto på att värdegrundsarbetet är prioriterat i idrottsrörelsen, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Idrottsrörelsen ska vara en plats där alla känner sig välkomna och trygga. Det förutsätter ett aktivt arbete med värdegrundsfrågor. Som idrottsrörelsens studieförbund fyller SISU Idrottsutbildarna en viktig funktion i att tillgängliggöra utbildningar och stötta i utvecklingsarbetet.

− Arbetet med trygg idrott står med rätta i fokus just nu. Det är positivt att vi gemensamt, Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna, specialidrottsförbund, RF-SISU distrikt och föreningar, ser och förstår betydelsen av att arbeta förebyggande, ifrågasätta normer och skapa trygga idrottsmiljöer för barn och ungdomar. Som idrottsrörelsens studieförbund spelar SISU Idrottsutbildarna en viktig roll i att skapa meningsfulla samtal i föreningar och vara ett stöd i att på riktigt omsätta teori till praktik, säger Björn Eriksson.

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande SISU Idrottsutbildarna
070-626 46 06

Kontakter

Om

RF/SISU
RF/SISURiksidrottsförbundet (RF) är paraplyorganisation för hela den svenska idrottsrörelsen. RF:s främsta uppgift är att stödja och företräda våra 71 medlemsförbund (specialidrottsförbund) och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund som erbjuder folkbildning till idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.
RF-SISU:s 19 regionala organisationer, RF-SISU distrikt ger idrottsföreningar stöd i idrottsfrågor och med folkbildning. Idrottsrörelsen består av cirka 19 000 idrottsföreningar och drygt tre miljoner medlemmar.

Följ RF/SISU

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från RF/SISU

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum