Region Örebro län

Vården av barn och äldre stärks genom satsning på vårdcentralerna

Dela

Den nära vården ska utvecklas och stärkas genom en satsning på länets vårdcentraler, och då särskilt inriktat på barn och äldre. Det beslutade regionstyrelsen i dag.

- Arbetet med att säkerställa bästa möjliga omhändertagande av våra barn, äldre och multisjuka måste ha högsta prioritet, och därför väljer vi nu att göra flera riktade satsningar till förmån för dessa grupper, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

Äldremottagningar

En av satsningarna består av att länets vårdcentraler tilldelas sex miljoner kronor för att vidareutveckla en effektiv och lättillgänglig vård av äldre. Satsningen ska bland annat resultera i att minst en vårdcentral i respektive länsdel får en äldremottagning. Sedan tidigare finns äldremottagningar i Kumla och Lindesberg.

- Pengarna i satsningen ska också användas till att utveckla samarbetet mellan Region Örebro län och kommunerna kring våra äldre invånares hälsa och hemsjukvård, vilket är ett väldigt viktigt område, säger Behcet Barsom (KD), regionstyrelsens vice ordförande.

Vård av barn och äldre

Regionfullmäktige fattade vid budgetsammanträdet i november 2019 beslut om att inför 2020 skjuta till 40 miljoner kronor i syfte att stärka vårdcentralernas arbete. Vid dagens sammanträde beslutade regionstyrelsen att dessa pengar ska användas för att räkna upp ersättningen till vårdcentralerna med fokus på vården av barn och äldre.

- Tack vare regionfullmäktiges beslut om en ekonomisk förstärkning av primärvårdenkan vi nu göra en välbehövlig satsning på två viktiga patientgrupper, de allra yngsta och de allra äldsta, säger Torbjörn Ahlin (C), ledamot av regionstyrelsen.

Behov hos en åldrande befolkning

I Sverige blir vi allt fler äldre och inför år 2020 har fullmäktige, utöver ovan nämnda 40 plus 6 miljoner kronor, öronmärkt 37 miljoner kronor för att möta de effekter inom hälso- och sjukvården som detta för med sig. Vidare ska 16 miljoner kronor satsas på digital vård under nästa år.

Kontakt

Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande, telefon: 070-524 22 66

Behcet Barsom, regionstyrelsens vice ordförande, telefon: 073-077 77 36

Torbjörn Ahlin, ledamot av regionstyrelsen, telefon: 073-84 27 454

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Andreas Svahn
Andreas Svahn
Ladda ned bild
Behcet Barsom
Behcet Barsom
Ladda ned bild
Torbjörn Ahlin
Torbjörn Ahlin
Ladda ned bild

Om

Region Örebro län
Region Örebro län
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.regionorebrolan.se

Region Örebro län - Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum