Stångåstaden

Varför behöver ett bostadsbolag tjäna pengar?

Dela

Jag får ganska ofta frågor om Stångåstadens resultat och lönsamhet. Frågan är lite extra aktuell nu eftersom vi idag släpper vår digitala verksamhetsberättelse samt att vi för någon vecka sedan offentliggjorde en stor fastighetsaffär tillsammans med Heimstaden Bostad. Det är en komplicerad fråga men viktig att förstå då det är grunden till hela verksamheten.

Middagsgatan, Haninge Linköping
Middagsgatan, Haninge Linköping

Allmännyttiga bostadsbolag har en historia där vi arbetade efter självkostnadsprincipen i många år. Det gör att det fortfarande kan finnas missuppfattningar om att hyran är för hög om bolaget tjänar pengar. Självkostnadsprincipen gäller inte längre och jag är helt övertygad om att det inte behöver vara kostnadseffektivt att alltid få täckning för sina kostnader. Det betyder också att det inte är säkert att hyreshöjningarna blir lägre även om bolaget inte generera någon avkastning.

Stångåstaden omfattas sedan 2011 av Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (Allbolagen). När Allbolagen infördes innebar den en stor förändring för allmännyttan. Bolagens huvudsakliga uppgift är fortfarande att i allmännyttigt syfte förvalta fastigheter med hyresrätter, främja bostadsförsörjningen i kommunen och erbjuda hyresgäster inflytande. Men verksamheten ska drivas enligt affärsmässiga principer och med normala avkastningskrav. Det innebär att bostadsföretagen alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för företaget. Det ska inte få några särskilda fördelar som gynnar företaget ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter.

För att vi ska kunna bedriva en bra verksamhet behöver vi ha ordning på vår ekonomi. Ett bostadsbolag med dålig ekonomi kommer inte klara av att ge service, driva utvecklingsfrågor, underhålla fastigheterna och inte heller bygga nytt. En god ekonomi ger trygghet och för att vara kostnadseffektiva i allt vi gör jobbar vi väldigt fokuserat med bolagets rörelseresultat i vardagen. Jag har ett bra exempel. Sedan 2013 har vårt driftnetto ökat från ca 400 till ca 600 mkr, en ökning med ca 50%. Under samma period har vi bara höjt hyrorna med ca 11%. Dessutom har vi kunnat öka fastighetsunderhållet under samma period. Detta har varit möjligt tack vare kloka investeringar i nyproduktion och ombyggnationer samtidigt som vi hushållat med våra resurser i den operativa verksamheten. Det är därför värt att upprepa att kunderna tjänar på om ett bostadsbolag har ordning på sin ekonomi. Har vi inte det så kommer det i förlängningen att, på ett negativt sätt påverka möjligheterna att driva och utveckla verksamheten.

Stångåstaden har nyligen gjort en stor fastighetsaffär där vi säljer ca 1100 lägenheter till Heimstaden Bostad. Varför säljer vi? Svaret är att vi tar ansvar för vår ekonomi. Vi har under flera års tid byggt väldigt mycket och att bygga nytt är dyrt. Våra investeringsvolymer har legat på ca 1 miljard per år många år i rad. Det gör att bolagets skuldsättning ökar och vi blir känsligare för ränteförändringar. Vi har dessutom ett omfattande investeringsprogram framför oss, där vi planerar för många nya bostäder och vidare satsningar på ombyggnation och underhåll av det befintliga beståndet.

Reavinsten och den likviditet den här affären ger stannar i bolaget, vilket leder till att Stångåstadens skuldsättning sjunker rejält. Affären ger oss alltså möjlighet att fortsätta investera och utveckla vår verksamhet utan att vi riskerar att försvagas finansiellt. En annan viktig parameter när vi genomför en försäljning är att säkerställa att vi hittar en köpare som är långsiktig, vill vara med och utveckla Linköping och som kommer att ta hand om fastigheterna och kunderna på ett bra sätt. Fastigheterna får en ny seriös ägare samtidigt som Stångåstaden frigör kapital som kan återinvesteras. Vårt huvuduppdrag och syftet med att Linköpings kommun äger Stångåstaden är att vi ska utveckla Linköping till en bättre stad att bo, leva och driva näringsverksamhet i. Den här fastighetsförsäljningen ger oss styrkan att göra just det.

Läs gärna vår digitala verksamhetsberättelse på 2020.stangastaden.se

Fredrik Törnqvist
VD, AB Stångåstaden

Jag hoppas med mina blogginlägg bidra till en ökad förståelse för vår verksamhet och vad vi som bostadsbolag bidrar med till att göra samhället och Linköping i synnerhet till en bättre stad att bo och leva i. Har du tips och idéer vad jag borde ta upp så tveka inte att ta en kontakt med mig via LinkedIn eller Twitter. 

Twitter: @f_tornqvist

LinkedIn: Fredrik Törnqvist

Bilder

Middagsgatan, Haninge Linköping
Middagsgatan, Haninge Linköping
Ladda ned bild

Om

Stångåstaden
Stångåstaden
Box 3300
580 03 Linköping

013-20 85 00http://www.stangastaden.se

Jag hoppas med mina blogginlägg bidra till en ökad förståelse för vår verksamhet och vad vi som bostadsbolag bidrar med till att göra samhället och Linköping i synnerhet till en bättre stad att bo och leva i. Har du tips och idéer vad jag borde ta upp så tveka inte att ta en kontakt med mig via LinkedIn eller Twitter. 

Fredrik Törnqvist
VD, AB Stångåstaden

Twitter: @f_tornqvist

LinkedIn: Fredrik Törnqvist

Följ Stångåstaden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stångåstaden

Konst gör våra bostadsområden bättre27.8.2021 13:26:00 CEST | Blogginlägg

Att få njuta av konst är en mänsklig rättighet. Det framhåller FN i artikel 27 i sin allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna ”Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner.” Här har vi som fastighetsägare en viktig roll. Genom att tillföra konstnärliga inslag i våra bostadsområden så gör vi konsten tillgänglig för alla.

Säg hej till gorillan i kvarteret Eddan26.8.2021 09:38:51 CEST | Pressmeddelande

När Stångåstaden genomför ett bostadsprojekt är det inte bara själva husen som kräver noggrann planering och mycket arbete. Det gäller även innergårdar och andra utemiljöer. På innergården i kvarteret Eddan, mellan Drottninggatan och Trädgårdsgatan invigdes igår skulpturen ”Mänskligt möte.”. En sittbänk i brons där du kan slå dig ner en stund hos en gorilla. Konstnärerna bakom verket är Torsten och Anna Molander.

Byggagendan med 17 förslag för ökat byggande7.7.2021 09:58:48 CEST | Blogginlägg

Bostadsbristen är fortfarande ett stort problem. Det är inte bara ett storstadsfenomen utan finns i väldigt många av landets kommuner. Bostäder är en grundförutsättning för att städer ska kunna växa, attrahera nya invånare, klara kompetensförsörjningen och skapa tillväxt. Vi står inför en mängd utmaningar i branschen. Vi behöver bygga mer för att klara bostadsförsörjningen och samtidigt hantera kostnadsutvecklingen, snabba upp processerna kring byggande och bidra till klimatomställningen.

Fler kan ladda elbilen med nya laddkluster14.6.2021 12:29:00 CEST | Pressmeddelande

En ökad efterfrågan på parkeringsplatser med laddmöjlighet tillsammans med en önskan om att gynna ett hållbart resande, har gjort att Stångåstaden tillsammans med Tekniska verken har skapat två så kallade laddkluster i Linköping. Att bygga laddkluster, med flera laddplatser samlade på ett och samma ställe, är en del i en ny strategi för att kunna erbjuda framför allt Stångåstadens hyresgäster utökade möjligheter att ladda sina elbilar. Visar sig satsningen framgångsrik kan Linköping få fler laddkluster framöver.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum