Stångåstaden

Varför renoverar vi?

Dela

Vi brukar säga att det ofta är svårare att bygga om, än att bygga nytt. När vi ska bygga om så har vi hyresgäster som behöver evakueras, så bara logistiken är en utmaning. Det som är bra är att det oftast finns en önskan hos hyresgästerna att förnya fastigheten de bor i men det finns många saker att ta hänsyn till.

Vi vill förnya och erbjuda en modern standard i lägenheterna. Vi vill minska vår klimatpåverkan genom olika åtgärder, förbättra inomhusklimatet, förbättra utemiljön och öka tryggheten samt modernisera alla tekniska installationer, så att renoveringen ska bli hållbar över tid. Efter avslutad renovering vill vi också att så många hyresgäster som möjligt upplever de förbättringar som gjorts i samband med renoveringen som positiva. Vi har identifierat kunddialog, kommunikation och att hitta bra processer som nyckelfaktorer för lyckade ombyggnationsprojekt.

Stångåstaden har inget gigantiskt underhållsberg som vi rullar framför oss men vi har ett stort fastighetsbestånd på nästan 15 000 vanliga lägenheter och 4000 bostäder för studenter som hela tiden behöver underhållas och förnyas. Vi genomför större ombyggnationer av ca 300–350 lägenheter per år och har en plan att fortsätta hålla samma takt framöver. På senare år har vi byggt om mycket av vårt 40- och 50-talsbestånd exempelvis i Valla och Åbylund samt påbörjat arbetet i en del av våra fastigheter från 60-talet, främst i Berga. De kommande åren ligger våra så kallade miljonprogramsområden i Ryd och Skäggetorp i fas för förnyelse. Det är stora områden och en extra utmaning är att göra det hållbart, prisvärt och varierat. Därför har vi, under en längre tid, arbetat med att ta fram en strategi för att bygga om i dessa områden. Det vi vill åstadkomma är en större möjlighet för hyresgästerna att påverka både utformningen och boendekostnaden. Modellen innebär att vi i de allra flesta fall byter ut alla installationer samt kök och badrum. Detta behöver göras i hus som är 60 år gamla. I övrigt vill vi ge hyresgästen en möjlighet att välja i större omfattning. Vi har redan testat modellen i Berga, nu utvärderar vi och finjusterar modellen inför arbetet med ombyggnation i Ryd och Skäggetorp.

Det är dyrt att bygga nytt och dyrt att bygga om. De renoveringar vi genomför behöver vara långsiktigt ekonomiskt hållbara. Det är en utmaning att få med allt som önskas och få till ett hållbart projekt. Därför behöver hyrorna höjas efter en ombyggnation. Om vi genomför olönsamma projekt så kommer behovet av generella hyreshöjningar att öka. Vilket gör att andra hyresgäster än de som bor i fastigheterna som förnyas, får betala för ombyggnationen. Normalt kostar det drygt 1 miljon per lägenhet när vi bygger om. Ibland får vi frågor om det inte ingår i hyran. Det är lätt att svara på. Förnyelse och standardhöjande åtgärder ingår inte i hyran. Det går också att förklara med ett enkelt räkneexempel. Om vi antar att 1000 kr/månad av hyran går till underhåll och ombyggnationen kostar 1,2 mkr så tar det 100 år innan vi är uppe i ombyggnadskostnaden. Dessutom gör vi ju en massa löpande underhåll varje år som ska räknas av från hyran.

Våra hyreshöjningar efter en ombyggnation brukar ligga på ca 30%. Vi höjer aldrig med hela beloppet direkt utan fasar in den nya hyran över flera år. I de allra flesta fall upplever hyresgästerna att de får mer för pengarna efter en renovering. Vi förstår att hyreshöjningen är kännbar för en del hushåll och vi försöker alltid vara behjälpliga och hitta en lösning i det enskilda fallet. Det finns alltid många olika aspekter att ta hänsyn till och alla tycker inte lika. För oss är det viktigt att förnya vårt fastighetsbestånd och göra det i dialog med våra kunder så att så många som möjligt är nöjda när vi är klara med en renovering.

Fredrik Törnqvist
VD, AB Stångåstaden

Jag hoppas med mina blogginlägg bidra till en ökad förståelse för vår verksamhet och vad vi som bostadsbolag bidrar med till att göra samhället och Linköping i synnerhet till en bättre stad att bo och leva i. Har du tips och idéer vad jag borde ta upp så tveka inte att ta en kontakt med mig via LinkedIn eller Twitter. 

Twitter: @f_tornqvist

LinkedIn: Fredrik Törnqvist 

Bilder

Om

Stångåstaden
Stångåstaden
Box 3300
580 03 Linköping

013-20 85 00http://www.stangastaden.se

Stångåstaden är det största bostadsbolaget i Linköping och ägs av Linköpings kommun. Vi äger och förvaltar cirka 18 600 lägenheter, 4 200 av dem är studentbostäder och förvaltas av dotterbolaget Studentbostäder i Linköping AB. Dessutom har vi cirka 40 byggnader med kulturhistoriskt värde som förvaltas av dotterbolaget Kulturfastigheter. 

Följ Stångåstaden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stångåstaden

Konst gör våra bostadsområden bättre27.8.2021 13:26:00 CEST | Blogginlägg

Att få njuta av konst är en mänsklig rättighet. Det framhåller FN i artikel 27 i sin allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna ”Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner.” Här har vi som fastighetsägare en viktig roll. Genom att tillföra konstnärliga inslag i våra bostadsområden så gör vi konsten tillgänglig för alla.

Säg hej till gorillan i kvarteret Eddan26.8.2021 09:38:51 CEST | Pressmeddelande

När Stångåstaden genomför ett bostadsprojekt är det inte bara själva husen som kräver noggrann planering och mycket arbete. Det gäller även innergårdar och andra utemiljöer. På innergården i kvarteret Eddan, mellan Drottninggatan och Trädgårdsgatan invigdes igår skulpturen ”Mänskligt möte.”. En sittbänk i brons där du kan slå dig ner en stund hos en gorilla. Konstnärerna bakom verket är Torsten och Anna Molander.

Byggagendan med 17 förslag för ökat byggande7.7.2021 09:58:48 CEST | Blogginlägg

Bostadsbristen är fortfarande ett stort problem. Det är inte bara ett storstadsfenomen utan finns i väldigt många av landets kommuner. Bostäder är en grundförutsättning för att städer ska kunna växa, attrahera nya invånare, klara kompetensförsörjningen och skapa tillväxt. Vi står inför en mängd utmaningar i branschen. Vi behöver bygga mer för att klara bostadsförsörjningen och samtidigt hantera kostnadsutvecklingen, snabba upp processerna kring byggande och bidra till klimatomställningen.

Fler kan ladda elbilen med nya laddkluster14.6.2021 12:29:00 CEST | Pressmeddelande

En ökad efterfrågan på parkeringsplatser med laddmöjlighet tillsammans med en önskan om att gynna ett hållbart resande, har gjort att Stångåstaden tillsammans med Tekniska verken har skapat två så kallade laddkluster i Linköping. Att bygga laddkluster, med flera laddplatser samlade på ett och samma ställe, är en del i en ny strategi för att kunna erbjuda framför allt Stångåstadens hyresgäster utökade möjligheter att ladda sina elbilar. Visar sig satsningen framgångsrik kan Linköping få fler laddkluster framöver.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum