Socialdemokraternas PS Kansli

Världens första fossilfria välfärdsland

Dela

Socialdemokraternas partikongress har fattat beslut om de politiska riktlinjerna för sin miljö-och klimatpolitik. Bland annat fattades beslut om att skrota utsläppsrätter och pant på elektroniska produkter. Tomas Eneroth, gruppledare i riksdagen och ledamot i Socialdemokraternas verkställande utskott, var huvudföredragande för avsnittet ”Världens första fossilfria välfärdsland”.

- Vi har slagit fast att vi ska utveckla den svenska modellen så att vi blir världens första fossilfria välfärdsland. Det ska vi göra med en klimatpolitik som sätter ribban högt och ger nya gröna jobb i hela landet, säger Tomas Eneroth, gruppledare i riksdagen och ledamot i Socialdemokraternas verkställande utskott.

Partikongressen har bland annat beslutat:

Klimatpolitik

 • Att andelen elbilar ska öka kraftigt.
 • Att införa ett klimatpolitiskt ramverk med ett mål att Sverige senast år 2045, inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser.
 • Att verka för att en större del av den svenska skogens tillväxt kan användas för att ersätta oljebaserade produkter.
 • Att ställa sig bakom införandet av reduktionsplikt för drivmedelsföretag.
 • Att verka för ett program för nationellt skrotande av utsläppsrätter.

Energipolitik

 • Att vattenkraften ska leva upp till moderna miljökrav. Därför ska regelverket uppdateras.
 • Att verka för att fasa ut de fossila bränslena helt ur bränslemixen till landets värmeverk.
 • Att elanvändningen i uppvärmningen ska minska.

Hållbara livsmedel

 • Att öka svensk ekologisk produktion för att möta ökad efterfrågan.
 • Att mer av den mat som serveras i kommuner, landsting och regioner ska vara närproducerad och ekologisk.

Ett förstärkt miljöarbete

 • Att utreda ett nytt miljömålssytem.
 • Att verka för ett marint reservat på Arktis.
 • Att verka för att öka avskjutningen och därmed tillgången till kontrollerat vildsvinskött hos allmänheten, detaljhandeln och inrättningar.
 • Att pant ska införas på fler produkter som till exempel batterier och hushållselektronik.

Presskontakt:

Signhild Petrén

Tel: 070 636 50 74

mejl: signhild.petren@socialdemokraterna.se

Om

Socialdemokraternas PS Kansli
Socialdemokraternas PS Kansli
Sveavägen 68
105 60 Stockholm

08-700 26 83http://www.socialdemokraterna.se

Vi vill se ett starkare samhälle med mer resurser till skolan och sjukvården, högre pensioner och en kompromisslös kamp mot brotten och dess orsaker. Så bygger vi ett tryggare Sverige.

Följ Socialdemokraternas PS Kansli

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Socialdemokraternas PS Kansli

Uppgörelsen om utskottsposterna klar26.9.2018 16:20Pressmeddelande

Presidieplatserna i riksdagsutskotten har idag fördelats efter en överenskommelse mellan Socialdemokraterna och Moderaterna. Socialdemokraterna tilldelades åtta ordförandeposter i utskotten och Moderaterna tilldelades sju ordförandeposter. Socialdemokraterna och Moderaterna har sedan fördelat posterna tillsammans med sina respektive samarbetspartier. Viceordförandeposterna tillföll enligt uppgörelsen den part som inte har ordförandeposterna. Därmed följs och vidareutvecklas den praxis som gällt under tidigare mandatperioder och regeringar. Ett antal poster som traditionellt sett tillfaller regeringssidan respektive oppositionen kommer att omfördelas efter regeringsbildningen. Det gäller finansutskottet, konstitutionsutskottet, utrikesutskottet, försvarsutskottet och EU-nämnden. Fördelningen inom det rödgröna blocket framgår enligt nedan: Ordförande arbetsmarknadsutskottet –Socialdemokraterna Ordförande civilutskottet – Miljöpartiet Vice ordförande finansutskottet – Socialdemokraterna O

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum