Värmdö Kommun

Värmdö får 1,3 miljoner för arbetsmarknadsprojekt för ensamkommande

Dela

Värmdö kommun har tillsammans med Frivilliga Familjehem på Värmdö samt Värmdö församling beviljats projektmedel för ett arbetsmarknadsprojekt riktat mot unga ensamkommande. Projektet syftar i första hand att stötta ungdomar som omfattas av den så kallade nya gymnasielagen att få ett fast jobb efter avslutade studier.

Länsstyrelsen har beviljat Värmdö kommun drygt 1,3 miljoner kronor för ett projekt riktat mot de som kom som ensamkommande asylsökande till Värmdö år 2015. Projektet heter Jobbprepp och genomförs tillsammans med Frivilliga Familjehem på Värmdö och Värmdö församling.

- Vi ser det här som en stor tillgång för vårt fortsatta arbete. Det här kan innebära stora vinster för den enskilde och i förlängningen även för kommunen, säger Sandra Von Euler Letsch, enhetschef med ansvar för etablering av nyanlända i Värmdö kommun.

Projektet Jobbprepp har pågått sedan 2019 på ideell grund. Genom att ungdomar som omfattas av den så kallade nya gymnasielagen får ett fast jobb efter avslutade studier, så ökar deras möjligheter att få fortsatt uppehållstillstånd i Sverige. Värmdö kommuns engagemang i projektet startar omgående och avslutas den 31 december 2022.

Flerårigt projekt

Länsstyrelsen förmedlar medel till kommuner för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. I motiveringen till att bevilja ansökan står bland annat:

Länsstyrelsen beviljar ansökan då vi bedömer att insatsen svarar mot ett reellt behov hos en utsatt målgrupp vilken grundas på en noggrann behovsanalys. Kommuner har inget lagstadgat ansvar för att ge extra stöd i arbetsmarknadsinsatser till målgruppen varför Länsstyrelsen ser positivt på att Värmdö kommun väljer att undersöka möjligheten till stöttning i detta projekt.

Den nya gymnasielagen innebär att den ungdom som kom till Sverige som ensamkommande barn före 24 november 2015, som till följd av långa handläggningstider i asylprocessen och fyllt 18 år eller skrivits upp i ålder under tiden, fått en ny chans att stanna i landet. Den som omfattas av lagen har tillfälliga uppehållstillstånd för att genomföra sina studier på gymnasial nivå och har därefter sex månader på sig att skaffa en tillsvidareanställning utan möjlighet till andra statliga subventioner eller arbetsmarknadsåtgärder.

Tätare samarbete med näringslivet

Genom projektmedlen kommer samverkan med organisationer och näringsliv att kunna utvecklas, och marknadsföringsinsatser för att nå fler genomföras. Det ska möjliggöras genom en tydlig modell för hur man jobbar med ungdomar och samarbetspartners som näringsliv, skola och övriga aktörer.

- Ett arbete efter avslutade studier ställer allt på sin spets för de här ungdomarna. Många av dem riskerar sitt liv om de skickas tillbaka till sina hemländer, och en tillsvidareanställning ger dem en möjlighet att få ett permanent uppehållstillstånd, säger Eva Brandsma, ordförande i Frivilliga Familjehem på Värmdö samt initiativtagare och projektledare för Jobbprepp.

Cirka 45 ungdomar i Värmdö omfattas lagen och målet är att 100 procent av de ungdomar som deltar i Jobbprepp ska ha ett fast jobb inom sex månader efter att de avslutat sina studier.

Framgångsrikt arbete

Arbetsmarknadsprojektet Jobbprepp startades 2019 av Frivilliga Familjehem på Värmdö tillsammans med Värmdö Församling med finansiering av Stockholms stift. Under 2019 var fokus på att rusta ungdomarna för arbetsmarknaden med bland annat cv-skrivning, arbetsmarknadskunskap och rollspel med intervjuträning.

Jobbprepp är öppet för alla ungdomar, även om den primära målgruppen är unga som omfattas av den nya gymnasielagen. Under 2020 har fokus riktats mot arbetsgivare med kommunikation om de stränga villkoren gällande den nya gymnasielagen samt att aktivt stötta de ungdomar som avslutar sina studier under 2020.

- Resultaten har hittills varit goda, samtliga av de åtta ungdomar i föreningen som tog studenten i juni har fått provanställningar som förhoppningsvis övergår till tillsvidareanställningar inom sex månader, säger Eva Brandsma.

Kontakten med ungdomarna på individnivå kommer även fortsatt ske ideellt inom föreningen FFpV.

Om Frivilliga Familjehem på Värmdö

Frivilliga Familjehem på Värmdö, FFpV, är en ideell förening som startade som ett nätverk för de familjer som öppnade sina hem för att ta emot en ensamkommande asylsökande så att hen kunde stanna i kommunen och gå kvar på sin skola. Från i mars 2018 är FFvP en förening och deras fokus är att öka möjligheten för de unga ensamkommande att bygga ett liv i Sverige genom att stötta med allt från att hitta bostad, läxhjälp, myndighetskontakter och genom Jobbprepp.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Värmdö Kommun
Värmdö Kommun
Skogsbovägen 9-11
134 81 Gustavsberg

Servicecenter: 08 - 570 470 00http://www.varmdo.se

Värmdö kommun - skärgårdens mötesplats

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med cirka 44 000 invånare och över 10 000 öar. Inom bara 30 minuter finns Stockholm med alla sina möjligheter. I Gustavsberg finns en lång tradition inom kultur, design och form. Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor.

 

 

Följ Värmdö Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Värmdö Kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum