Umeå kommun

Vasaskolan huvudalternativet när Umeås framtida gymnasiekapacitet ska stärkas

Dela

Tekniska nämnden har utrett alternativ för hur Umeå kommun kan möta den kommande bristen på gymnasieplatser. Huvudalternativet innebär bland annat att Vasaskolan omvandlas till gymnasium och att såväl Dragonskolan som Maja Beskowgymnasiet byggs ut. 1 000 nya gymnasieplatser ska tillföras fram till år 2031.

Vasaskolan i Umeå. Foto: Umeå kommun
Vasaskolan i Umeå. Foto: Umeå kommun

Umeå kommuns befolkning växer och antalet 16–18-åringar förväntas öka med 1 170 personer fram till år 2031. Det medför att kommunens fyra gymnasieskolor – som har en sammantagen kapacitet på cirka 4 100 elevplatser – inte räcker till. 

Kommunfullmäktige har därför gett tekniska nämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att utreda olika alternativ för att möta tillväxten. I utredningen beskrivs också hur behovet av fler gymnasieplatser kan mötas på längre sikt. Detta eftersom dagens kapacitet, trots tillskottet av platser, förväntas vara otillräcklig.

Tekniska nämndens huvudalternativ slår fast att 1 000 nya gymnasieplatser kan skapas genom att:

  • Maja Beskowgymnasiet byggs om/ut med 100 gymnasieplatser (klart hösten 2022)
  • Dragonskolan byggs om/ut med 225 gymnasieplatser (klart hösten 2024)
  • Fastigheten Champinjonen 1 (vid Mossvägen) byggs ut med 3 000 kvadratmeter för vuxenutbildning (klart hösten 2025)
  • Vasaskolan byggs om/ut så att 675 gymnasieplatser skapas (klart hösten 2026)

Smärre anpassningar

- Utredningen visar att det är klokt att satsa på Vasaskolan, både ur ett ekonomiskt och tidsmässigt perspektiv. Den har nyligen återställts till skola igen efter tidigare ombyggnationer och med en ny om- eller tillbyggnad skapar vi kapacitet för framtiden. Skolan ligger centralt med god tillgänglighet och det finns dessutom en byggrätt på tomten, säger Lena Karlsson Engman, tekniska nämndens ordförande (S).

Arbetet går nu vidare med att utreda hur den ökade kapaciteten ska lösas inom kvarteret och hur kompletterande byggnader bör placeras. När mer detaljerade förslag är klara tar nämnden ställning till dessa och till hur arbetet ska fortlöpa.  

För de planerade till- och ombyggnationerna krävstotalainvesteringsmedel om 441 miljoner kronor, 29 miljoner kronor i investeringsmedel för inventarier samt 18 miljoner kronor för renovering av aulan på Maja Beskowgymnasiet.

Planer på nytt gymnasium

Utöver dessa om- och tillbyggnader finns det också planer på ett helt nytt gymnasium i Umeå, som ska stå klart efter år 2031. I tekniska nämndens utredning framgår det att det på den före detta godsbangården, nedanför Umestan och nära Västerslätt, finns möjlighet att bygga en skola med en kapacitet för 1 000 elever. Arbetet med detaljplanen för det området pågår nu. Tidsperspektivet för detta är dock långt och den skolan är därför inte en del i lösningen för att hantera elevökningen fram till år 2031.

Utifrån tekniska nämndens utredning fattar Umeå kommunfullmäktige beslut i frågan om alternativ för att möta bristen på gymnasieplatser. 

Mer information 

Lena Karlsson Engman (S) 
tekniska nämndens ordförande 
070-296 12 32 

Anna-Karin Sjölander 
tekniska nämndens vice ordförande (C) 
070-214 10 20 

Karin Isaksson
chef teknik- och fastighetsförvaltningen, Umeå kommun
090-16 14 39

Kontakter

Bilder

Vasaskolan i Umeå. Foto: Umeå kommun
Vasaskolan i Umeå. Foto: Umeå kommun
Ladda ned bild

Dokument

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum