Stångåstaden

Vi satsar på ännu mer förnyelsebar energi

Dela
Om vi ska göra skillnad på riktigt för klimatet så måste vi göra saker. På Stångåstaden gillar vi att driva utvecklingsfrågor och vara en aktör som ligger ett steg före. Det gäller förstås även klimatfrågan. Vi var tidigt ute och satsade på vindkraft i samverkan med ÖrebroBostäder och Tekniska verken genom det gemensamma bolaget Bixia Gryningsvind. Vi har även testat solenergi och har fram till idag 14 solcellsanläggningar på våra tak och fasader. Nu utökar vi satsningar på både vindkraft och solenergi.

Utökad satsning på vindkraft

Landbaserad vindkraft har varit det kraftslag av förnyelsebara energiproduktion som det varit lättast att nå lönsamhet i de senaste åren. Bixia Gryningsvind är bildat för drygt 10 år sedan och äger idag åtta stora vindkraftverk. Stångåstaden och ÖrebroBostäder äger 40% vardera och Tekniska verken äger resterande 20% av aktiekapitalet. Bolaget producerar ett normalår ca 41 Gwh. Som jämförelse så använder Stångåstaden ca 25 Gwh per år för all fastighetsel samt den hushållsel som våra studentbostäder förbrukar. Vår andel av de 41 Gwh som Gryningsvind producerar motsvarar alltså ungefär 2/3 av vår totala elanvändning.

Vindkraftsbranschen har varit en mer volatil bransch än fastigheter. Under några av de första åren efter vår satsning så satte både låga elpriser och snabb teknikutveckling press på vindkraftsinvesteringar i landet. Idag har förutsättningarna förbättrats radikalt och det är en lönsam affär. Man kan säga att vinden har vänt för vindkraften. Vi har därför bestämt oss för att satsa vidare tillsammans med Örebrobostäder och Tekniska verken. Bixia Gryningsvind kommer att förvärva två nya verk, vilket gör att produktionen ökar från ca 41 Gwh till ca 68 Gwh per år. Det innebär att vi på årsbasis producerar el som motsvarar all fastighetsel hos både Stångåstaden och ÖrebroBostäder.

Solenergi

Det har historiskt varit lite tuffare att skala upp investeringar i solenergi och få dem lönsamma. Idag har vi helt nya förutsättningar i en ny omvärld med lägre priser på solceller och långsiktigt högre elpriser. Som jag skrev ovan så har vi 14 anläggningar med solceller men produktionen har varit ganska begränsad. Elen från solceller som vi producerar står idag för ca 1% av vår elanvändning. Vi genomförde en större utredning kring solceller i eget bestånd under slutet av förra året. Resultatet av utredningen gav en bra inriktning på vilka fastigheter vi skulle titta vidare på. Utredningen visade också att det är lönsamt att använda en så stor del som möjligt av produktionen för eget bruk i bolaget. Därför är studentbostäder oftast bättre lämpade än vanliga bostäder beträffande solceller då hushållselen ingår i hyran. Vi har nu bestämt oss för att göra en stor satsning i vårt studentområde i Valla där vi ska investera i solceller på många tak. Beslutet är fattat i styrelsen och när solcellerna är på plats kommer vi att gå från en årlig produktion på ca 0,25 Gwh till 1,0 Gwh från solel. Det gör också att vår andel el från solceller ökar från ca 1% till ca 4%.

Varför satsa på vindkraft och solenergi?

Fastighetsbranschen är en av de branscher som förbrukar allra mest energi. Då är det viktigt att vi vågar göra saker som gör skillnad för klimatet. Vi ska givetvis fortsätta satsa på att bygga nya energieffektiva hus, spara energi i det befintliga beståndet och se till att vi minskar vår klimatpåverkan i byggskedet. Men genom att satsa på både vindkraft och solenergi kan vi göra ännu mer för klimatet. Kan vi bara säkerställa att de satsningar vi gör är långsiktigt ekonomiskt hållbara så ser vi tydliga synergier mellan att äga förnyelsebar energi och bostäder. Vi kan minska vårt totala klimatavtryck, tjäna på det ekonomiskt och framför allt se till att klimatet tjänar på det.

Fredrik Törnqvist
VD, AB Stångåstaden

Twitter: @f_tornqvist

LinkedIn: Fredrik Törnqvist

 Jag hoppas med mina blogginlägg bidra till en ökad förståelse för vår verksamhet och vad vi som bostadsbolag bidrar med till att göra samhället och Linköping i synnerhet till en bättre stad att bo och leva i. Har du tips och idéer vad jag borde ta upp så tveka inte att ta en kontakt med mig via LinkedIn eller Twitter. 

Bilder

Om

Stångåstaden
Stångåstaden
Box 3300
580 03 Linköping

013-20 85 00http://www.stangastaden.se

Stångåstaden är det största bostadsbolaget i Linköping och ägs av Linköpings kommun. Vi äger och förvaltar cirka 18 000 lägenheter, 4 100 av dem är studentbostäder och förvaltas av dotterbolaget Studentbostäder i Linköping AB. Dessutom har vi cirka 40 byggnader med kulturhistoriskt värde som förvaltas av dotterbolaget Kulturfastigheter. 

Följ Stångåstaden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stångåstaden

Verksamhetsberättelse för 202228.3.2023 13:14:23 CEST | Nyheter

Året som gått har givetvis präglats av kriget i Ukraina och även den påverkan det haft på världsekonomin. Den globala kostnadskrisen har påverkat både drift, underhåll och investeringar. Inflationstakten är den högsta på många decennier med kraftiga kostnadsökningar som följd. Det innebär att fastighetsbranschen står inför stora utmaningar som behöver hanteras de kommande åren. Utgångsläget är därför tuffare än på många år. De fastighetsaffärer som Stångåstaden har genomfört på senare år har starkt bidragit till att sänka belåningsgraden vilket har skapat bättre förutsättningar framåt. Stångåstaden är idag lägre belånat än det genomsnittliga bostadsbolaget i landet. Vi bedömer därför att vi har goda möjligheter att fortsätta satsa på att underhålla fastigheterna och erbjuda våra kunder en riktigt bra förvaltningskvalitet och service, säger Fredrik Törnqvist vd på Stångåstaden.

Stångåstaden en av landets mest attraktiva arbetsplatser24.3.2023 09:00:00 CET | Pressmeddelande

Hela 96 % av Stångåstadens medarbetare uppger att de jobbar på en mycket bra arbetsplats. Ett resultat som gör att Stångåstaden, Linköpings största bostadsbolag, fortsatt är en av de mest attraktiva arbetsplatserna i landet. Stångåstaden fick även ta emot en hedersutmärkelse för att ha varit placerade på listan över Sveriges mest attraktiva arbetsplatser samtliga åtta år som bolaget deltagit i undersökningen.

Vi storsatsar för att förnya stadsdelen Ryd23.3.2023 13:15:21 CET | Blogginlägg

Vi tänker göra en riktigt stor satsning på att förnya Ryd de kommande åren. Det är Stångåstadens absolut största stadsdel med många vanliga bostäder, studentbostäder och en fin centrumanläggning. Ryd är en del av miljonprogrammet som har många kvalitéer men också många tekniska brister och brist på variation. Satsningen är omfattande och kommer kräva att vi arbetar under många år med att förnya husen och bostadsmiljöerna. Vi vill förstås göra det i nära samarbete med alla våra hyresgäster och andra intressenter som finns i stadsdelen.

Stångåstaden storsatsar för att förnya stadsdelen Ryd i Linköping23.3.2023 13:12:16 CET | Pressmeddelande

I Ryd har Stångåstaden sitt största bestånd med många vanliga bostäder, studentbostäder och en fin centrumanläggning. Fastigheterna byggdes på 1960-talet och är i behov av renovering. I samband med renoveringsarbetet som preliminärt påbörjas runt årsskiftet 2023/2024, gör Stångåstaden en stor satsning för att utveckla och förnya stadsdelen. Ett arbete som kommer att pågå fram till 2035.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum