SkogsstyrelsenSkogsstyrelsen

Vikande trend för granbarkborren under 2017

Dela

Fångsterna av granbarkborrar var fortsatt hög under 2017 men samtidigt finns en vikande trend. Det visar senaste rapporten från den årliga och långsiktiga övervakningen av granbarkborre som SLU gjort tillsammans med Skogsstyrelsen.

Granbarkborrar fångade i fälla.
Granbarkborrar fångade i fälla.

– Vi kan bara fortsätta hoppas att trenden håller i sig men det finns ändå anledning att ha hög beredskap för skador även sommaren 2018 på många håll. Störst risk bedömer vi finnas i Mellannorrland och i Västmanland, säger Gunnar Isacsson, ekolog vid Skogsstyrelsen.

Resultaten i rapporten bygger på övervakning av feromonfällor och inventering av granbarkborredödade träd i hyggeskanter. Under 2017 var det fortsatt höga fångster i samtliga undersökta områden samtidigt som trenden är att fångsterna minskar på de flesta håll. Övervakningen visar också att granbarkborren svärmade sent.

Antalet döda träd per kilometer hyggeskant ligger genomgående på en låg nivå, mindre än fem döda träd per kilometer.

– Skadorna är förhållandevis små, samtidigt visar ju fällfångsterna att det finns väldigt mycket granbarkborrar där ute i skogarna, men det behöver alltså inte leda till att det dör en massa träd. För stunden är det ett bra utgångsläge för skogsägarna, säger Åke Lindelöw, SLU.

Rapporten bygger på övervakning av feromonfällor som lockar till sig granbarkborrar men också en inventering av granbarkborredödade träd i hyggeskanter. Den obrutna serien av kontroller sedan 1995 är ett viktigt redskap för att skogsbruket ska ha en god beredskap och kännedom om angreppen för att kunna sätta in åtgärder som kan begränsa skadorna.

Mer information:

Åke Lindelöw, fältentomolog, SLU, 070-643 33 17, ake.lindelow@slu.se

Gunnar Isacsson, ekolog, Skogsstyrelsen, 0451-38 31 04, 070-202 62 29, gunnar.isacsson@skogsstyrelsen.se

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen tel 036-35 93 30, 076-785 93 30, peter.jernberg@skogsstyrelsen.se

Bilder

Granbarkborrar fångade i fälla.
Granbarkborrar fångade i fälla.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vi finns över hela landet med huvudkontor i Jönköping. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

Skogsskadorna ökade 2018 - granbarkborren skadade mer än bränderna17.4.2019 10:16:48 CESTPressmeddelande

Skadorna på skogen ökade kraftigt under 2018. Torka och värme är orsaken till skogsbränder, omfattande angrepp av granbarkborre och nyplanterad skog som torkade bort. Granbarkborren orsakade totalt sett betydligt större skador än bränderna. Samtidigt är multiskadad skog, ett växande problem i norr. Det visar Skogsstyrelsens sammanställning över skogsskadorna under förra året.

Kulor av aska ska öka återföring av näring till svenska skogar11.4.2019 11:30:00 CESTPressmeddelande

I dag presenterades en ny produkt, teknik och logistik som ska ge en skjuts näringsåterföringen till skogen i takt med att efterfrågan på biobränsle ökar. Bara omkring en fjärdedel återförs i dag som aska. Därmed riskerar skogen att dräneras på viktiga näringsämnen. I ett unikt pilotprojekt, har askan gjorts till små kulor, granuler, som ska öka askåterföringen i svenska skogar.

Unik Sverigesatsning visas upp - ska ge biobränslet en miljöskjuts framåt5.4.2019 10:48:05 CESTPressmeddelande

Biobränsle är en viktig del i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Men att rensa skogen på grenar och trädtoppar kan bli ett miljöproblem. Fram till nu. I Stockholm 11 april demonstreras en teknik unik för Sverige som innefattar en ny produkt och nya transportlösningar som visas på plats med bland annat helikopter. Pilotsatsningen kan ge biobränslet en rejäl miljöskjuts framåt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum