Järfälla Kommun

Viktigt steg för ett tillgängligt, trivsamt och tryggt Jakobsberg

Dela
Ett fördjupat program för Jakobsberg ska leda till attraktiva och trygga stråk och allmänna platser genom stadsutveckling. Stort fokus ska läggas på kvalitet för att stärka attraktivitet och upplevd trygghet. Samtidigt ska Jakobsbergs som administrativt centrum stärkas.
Det så kallade Posthuset i Jakobsbergs centrum är ett välkänt landmärke för många.
Det så kallade Posthuset i Jakobsbergs centrum är ett välkänt landmärke för många.

I centrala Jakobsbergs finns idag utmaningar i form av ökad otrygghet och oattraktiva allmänna platser. Jakobsbergs centrum upplevs av många ha en otydlig identitet, och den kommersiella verksamheten har försvagats av förändrade handelsmönster och ett minskande kundunderlag.

Med det fördjupade programmet tas nu ytterligare och tydliga steg för ett mer attraktivt och tryggt Jakobsberg. Målsättningen med programmet är bland annat att:

  • skapa trygga och attraktiva stråk och allmänna platser samt integrera närliggande områden och idrottsfältet
  • stärka Jakobsberg som administrativt centrum
  • stödja hållbar utveckling och skapa förutsättningar för handel och service
  • stärka förutsättningar och mötesplatser för kultur och föreningslivet
  • skapa förutsättningar för klimatneutral och klimatanpassad utveckling

– Jag är mycket glad att vi nu äntligen inleder en process för att utveckla Jakobsbergs centrum. Alldeles för många Järfällabor upplever att centrum har förfallit. Även om arbetet kommer ta lång tid så tar vi nu viktiga första steg för ett tillgängligt, trivsamt och tryggt Jakobsberg, säger Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande Järfälla.

Det fördjupade programarbetet syftar till att bli ett förberedande arbete inför kommande detaljplanering och stadsutveckling. Programmet kan tydliggöra framtida struktur för bebyggelse, gator, torg och grönytor.

Stöd från Tillväxtverket

Järfälla kommun har också beviljats medel från Tillväxtverket för att ta fram en strategi för hållbar urban utveckling i Jakobsberg. Tryggheten i Jakobsberg har identifierats som en viktig aspekt både för hållbarhetsarbetet och för att göra området mer attraktivt och konkurrenskraftigt.

Nyckelord

Kontakter

Eva Ullberg (S)Kommunstyrelsens ordförande

Presskontakt: Jakob Amnér, 070-002 79 78 eller jakob.amner@jarfalla.se

Tel:070-002 79 78

Bilder

Det så kallade Posthuset i Jakobsbergs centrum är ett välkänt landmärke för många.
Det så kallade Posthuset i Jakobsbergs centrum är ett välkänt landmärke för många.
Ladda ned bild

Om

Järfälla Kommun
Järfälla Kommun
Riddarplatsen 5
177 80 Järfälla

08-580 285 00https://www.jarfalla.se/

 

Järfälla strax nordväst om Stockholm, med sina grönområden, sin Mälarkust och sitt fantastiska kollektivtrafikläge, är en attraktiv inflyttningskommmun. Med ny tunnelbana, spår och vägar växer Barkarbystaden och Barkarby station fram till ett av regionens bästa kollektivtrafiknav. Järfälla växer, och samtidigt som det byggs nya attraktiva bostäder planerar vi för tusentals nya jobb i attraktiva kontorslägen, högre utbildning och fler besökare.

 

Följ Järfälla Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Järfälla Kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum