Vision

Vision växer för tionde året i rad - är nu 200 000 medlemmar

Dela

Fackförbundet Vision ökar i medlemsantal för tionde året i rad och når nu rekordsiffran 200 000 medlemmar. Under 2020 valde över 24 000 personer att gå med i Vision vilket är den näst största ökningen på tio år. Bland de yrkesgrupper som ökar mest finns chefer.

- När vi blir fler ökar vår fackliga styrka och vi blir mer framgångsrika när vi förhandlar, tecknar avtal och påverkar så att Visions medlemmar får det bättre på jobbet, säger förbundsordförande Veronica Magnusson. 
- När vi blir fler ökar vår fackliga styrka och vi blir mer framgångsrika när vi förhandlar, tecknar avtal och påverkar så att Visions medlemmar får det bättre på jobbet, säger förbundsordförande Veronica Magnusson. 

- Jag är oerhört stolt över att allt fler väljer att gå med i Vision och att vi växer för tionde året i rad. När vi blir fler ökar vår fackliga styrka och vi blir mer framgångsrika när vi förhandlar, tecknar avtal och påverkar så att Visions medlemmar får det bättre på jobbet, säger Visions förbundsordförande Veronica Magnusson.  

Bland de nya medlemmarna finns såväl yrkesverksamma som studenter. Andelen medlemmar som är 30 år eller yngre stod förra året för 27 procent av de nya medlemmarna medan 56 procent är mellan 21 och 40 år. En av de yrkesgrupper som ökar mest är chefer.

Bakom medlemsökningen ligger ett långsiktigt och strategiskt arbete med ökad facklig närvaro och synlighet på arbetsplatser, universitet och högskolor. Två exempel är Visions fackliga rådgivning som uppmärksammats i en stor kampanj och lanseringen av en ny medlems- app. Men också pandemin och en orolig arbetsmarknad har gjort att fler valt att bli medlem i Vision.

- Att vi nu är rekordmånga 200 000 medlemmar i Vision är ett kvitto på att vi är relevanta för medlemmarna, varje dag. Visions förtroendevalda, ombud och medlemmar ute på arbetsplatserna har alla bidragit till att bygga ett starkt förbund och det ska vi känna oss stolta över, säger Veronica Magnusson.  

- Under 2021 kommer Vision fortsätta att driva på för ett mänskligare arbetsliv som är både socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart. Det handlar om att medlemmarnas inflytande över lön och villkor ska öka, att arbetsmiljön ska förbättras och att medarbetarnas kompetenser ska utvecklas så att de står trygga när arbetslivet förändras, säger Veronica Magnusson. 

Visions medlemmar finns inom yrken som leder, utvecklar och administrerar välfärden. Vision är det största chefsförbundet inom välfärden och medlemmarna jobbar i kommuner, regioner, privata företag och kyrkor. 

För ytterligare kommentarer kontakta Veronica Magnusson, förbundsordförande, tfn 070 – 746 21 24. 

Kontakter

Bilder

- När vi blir fler ökar vår fackliga styrka och vi blir mer framgångsrika när vi förhandlar, tecknar avtal och påverkar så att Visions medlemmar får det bättre på jobbet, säger förbundsordförande Veronica Magnusson. 
- När vi blir fler ökar vår fackliga styrka och vi blir mer framgångsrika när vi förhandlar, tecknar avtal och påverkar så att Visions medlemmar får det bättre på jobbet, säger förbundsordförande Veronica Magnusson. 
Ladda ned bild

Om

Vision
VisionVisions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, regioner och kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 200 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Följ Vision

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vision

Vision: Dåliga förutsättningar för upphandlare gör det svårare att nå hållbarhetsmålen24.2.2021 06:30:00 CETPressmeddelande

Offentlig upphandling är ett viktigt redskap för att nå de globala målen i Agenda 2030 och världens åtaganden enligt Parisavtalet. Men många upphandlare saknar förutsättningar att arbeta strategiskt, visar en ny undersökning från fackförbundet Vision. Hög arbetsbelastning, otydliga mål och brist på kompetensutveckling sätter käppar i hjulet för hållbarhetsarbetet.

Hållbara krav - en rapport om offentlig upphandling24.2.2021 06:00:00 CETPressmeddelande

Offentlig upphandling omsätter årligen minst 780 miljarder kronor. Det motsvarar närmare en femtedel av BNP. Upphandling är avgörande för att nå ökad social och miljömässig hållbarhet, och därmed de globala målen i Agenda 2030 och Parisavtalet. Denna undersökning bland Visions medlemmar som arbetar som upphandlare visar att kommuner och regioner har stora möjligheter att strategiskt använda sitt inköpsarbete för att nå ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Samtidigt speglar svaren en frustration över att upphandlingen inte används som ett strategiskt verktyg i tillräckligt hög utsträckning. Dels handlar det om det faktiska utrymmet att jobba med detta – anställda måste ha rimlig arbetsbelastning och tillräckliga stödresurser för att kunna bidra i hållbarhetsarbetet på ett bättre sätt.

Jämställda villkor nödvändigt för att bryta stressrelaterad ohälsa11.2.2021 11:22:30 CETPressmeddelande

Vision välkomnar regeringens fokus på jämställdhet i den nya arbetsmiljöstrategin. Vision har under lång tid pekat på de ojämställda förutsättningarna för chefer och medarbetare i den kvinnodominerade omsorgen. Det handlar om dåliga villkor för ledarskapet, stress och en orimligt hög arbetsbelastning. Brister som drabbar såväl den enskilde medarbetaren som omsorgstagare och medborgarna i verksamheterna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum