VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

VTI har påbörjat ett 4-årigt projekt om cykellogistik inom urbana områden

Dela

Cykellogistik inom urbana områden (CUBA) är ett projekt om gods- och varutransporter med cyklar i städer. Det övergripande målet är att öka kunskapen om hur andelen av gods- och varutransporter i städer som sker med cykel kan öka på ett socialt hållbart sätt.

Foto: Tiina Mauritzell
Foto: Tiina Mauritzell

Projektledare på VTI är Jens Alm som tillsammans med forskningsassistent Annika Otto och samarbetspartner på Lunds tekniska högskola och Ekonomihögskolan på Lunds universitet kommer att driva projektet. Projektet är på uppdrag av Trafikverket och Annikas doktorandarbete på Lunds tekniska högskola ingår i CUBA.

Syftet med projektet är att visa fram vilka möjligheter, utmaningar och hinder som finns för att öka andelen av gods- och varutransporter som sker med cykel. Det bor fler och fler personer i de större städerna, vilket innebär ett ökat antal leveranser av gods och varor. Det är därför viktigt att forska om hur gods- och varutransporter som är både ekologiskt och socialt hållbara kan utvecklas.

Idag finns väldigt lite forskning om arbetsvillkor, trafiksäkerhet och andra sociala hållbarhetsmål kring cykellogistiken. I en alltmer växande bransch riskerar dessa mål hamna i konflikt med miljömässiga mål. Därför behöver samhället sikta på att utvecklingen i städer går mot en ökad andel gods- och varutransporter med cykel och att det kommer att ske på ett social hållbart sätt. Projektet ska resultera i ökad kunskap av cykellogistikens möjligheter, hinder och utmaningar. Tillsammans med berörda aktörer ska forskarna även utveckla policyrekommendationer för hållbar cykellogistik.Projektet kopplar även till mål i Agenda 2030 och de klimat- och transportpolitiska målen.

– Det ska bli intressant att få titta på alla de olika perspektiven från olika aktörer, till exempel kommuner, företag, anställda och kunder. Alla behöver bidra tillsammans för att kunna öka andelen av cykellogistik på ett hållbart sätt, säger Annika Otto.

Text: Tiina Mauritzell/VTI

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Tiina Mauritzell
Foto: Tiina Mauritzell
Ladda ned bild

Om

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut013-20 40 00http://www.vti.se

VTI är ett forskningsinstitut med uppdrag från regeringen att bedriva forskning och utveckling inom transportområdet. Vi verkar för att målen för transportpolitiken uppnås genom att kontinuerligt förbättra kunskapen om transportsektorn.

Vi är cirka 200 medarbetare på flera platser i landet. Mer än hälften av våra medarbetare inom forskning och utveckling har doktors- eller licentiatexamen. Vi har egna professorstjänster inom väg- och banteknik, människa-maskin-interaktion (HMI), miljöanalys samt nationalekonomi.

Hos oss finns en mängd vetenskapliga discipliner samlade. Genom att både arbeta på djupet och tvärs över olika kunskapsområden kan vi bidra i både mindre och stora forskningssatsningar.

Vi har kunskap inom alla trafikslag – väg, järnväg, sjö- och luftfart.

Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Hastighetsefterlevnad sämst på 40-sträckor i tätort12.5.2022 13:14:42 CEST | Pressinbjudan

I februari 2020 fattade Riksdagen beslut om ett nytt halveringsmål inom trafiksäkerhet. Målet för 2030 är att antalet omkomna i vägtrafiken ska halveras och antalet allvarligt skadade minska med 25 procent. På uppdrag av NTF har forskarna Anna Vadeby och Anna Anund på VTI, Statens väg- och forskningsinstitut genomfört en studie i syfte att följa upp hastighetsutvecklingen på det kommunala vägnätet i tätort.

Krävs det förändring i infrastrukturen för bilar med automatiska funktioner?4.4.2022 14:40:16 CEST | Pressmeddelande

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, fick i uppdrag av Trafikverket att utreda frågan om det krävs förändringar i infrastrukturen så att automatiserade fordon kan ta sig fram i trafiken. VTI:s forskare Anna Arvidsson, Carina Fors och Andreas Käck har under ledning av forskningsledare Leif Sjögren arbetat med projektet sedan 2020 och har nu lämnat sin rapport med svar till Trafikverket.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum