VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

VTI svarar om elektrifiering av transporter

Dela

Ökad kunskap är nödvändig för att skynda på elektrifieringen av transporter. Det har VTI i uppdrag av regeringen att medverka till. Nu är de första tre rapporterna inlämnade som handlar om digitalisering, kostnader och sjöfart.

Foto: Imam Muhaimin/unsplash
Foto: Imam Muhaimin/unsplash

Därmed bidrar forskningsinstitutet till att bygga upp kunskapen kring en snabb, smart och samhällsekonomiskt effektiv elektrifiering av transportsektorn. Regeringsuppdraget gäller alla relevanta tekniker för eldrift av transporter och för samtliga trafik- och transportslag.

Under 2022 kommer VTI att redovisa sina resultat vid tre olika tillfällen och dessa är de tre första rapporterna:

Digitalisering för snabb och effektiv elektrifiering

Framtiden beskrivs och analyseras i de olika scenarier som forskarna kan överblicka, svårigheter såväl som utmaningar. Digitaliseringen kan göra det möjligt att förboka laddning av elbilen i förväg, att kunna planera sin färdväg utifrån tillgänglig laddinfrastruktur och att förenkla gränssnitten så att laddningen sker automatiskt.

Avgörande för allt detta är samordning och delning av data, liksom de rättsliga förutsättningarna. När det gäller delning av data kan gemensamma europeiska dataområden bli en potentiell möjliggörare.

Kostnader och finansiering för olika tekniker och trafikslag

Ju snabbare elektrifiering, desto lägre samhällsekonomiska kostnader. Det i sin tur kräver förändrade beteenden på systemnivå tillsammans med omfattande investeringar och innovation i närtid. Även för att möta efterfrågan ur ekonomisk synvinkel betonar forskarna vikten av utbyggnad med laddinfrastruktur och kapacitet i elnäten.

I åtgärdspaketet Fit for 55 föreslår EU-kommissionen styrmedel som ytterligare skyndar på elektrifieringen. Det återstår att analysera hur åtgärdspaketet bidrar till de svenska klimatmålen, enligt rapporten.

Elektrifiering av sjöfart och styrmedel

Sjöfarten har ännu inte kommit så långt i omställningen mot elektrifiering som andra transportslag. Störst potential har färjor och andra fartyg med korta rutter, enligt rapporten. Utöver batterier kan vätgas vara lämpligt drivmedel, även om båda alternativen i nuläget innebär högre kostnader än fossila bränslen. Forskarna ger exempel på olika styrmedel som kan bli mer effektiva än nuvarande, allt för att underlätta övergången från fossila bränslen till alternativen.

Även när det gäller sjöfarten kommer EU:s klimatlagstiftningspaket Fit for 55 att spela en stor roll och kunna leda till att valet av transporter också tar hänsyn till samhällsekonomiska konsekvenser.

– Uppdraget har hittills varit både stimulerande och utmanande då vi studerar elektrifiering från fler perspektiv såsom teknik, affärsmässighet, regelverk och användare. Det är ju samtidigt en framtidsstudie eftersom den största delen av övergången till fossilfria transporter ligger framför oss, säger Arne Nåbo, forskningsledare på VTI och forskningsinstitutets koordinator för regeringsuppdraget.

Populärvetenskaplig sammanfattning (vti,se)

Elektrifiering (vti.se)

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Imam Muhaimin/unsplash
Foto: Imam Muhaimin/unsplash
Ladda ned bild

Om

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut013-20 40 00http://www.vti.se

VTI är ett forskningsinstitut med uppdrag från regeringen att bedriva forskning och utveckling inom transportområdet. Vi verkar för att målen för transportpolitiken uppnås genom att kontinuerligt förbättra kunskapen om transportsektorn.

Vi är cirka 200 medarbetare på flera platser i landet. Mer än hälften av våra medarbetare inom forskning och utveckling har doktors- eller licentiatexamen. Vi har egna professorstjänster inom väg- och banteknik, människa-maskin-interaktion (HMI), miljöanalys samt nationalekonomi.

Hos oss finns en mängd vetenskapliga discipliner samlade. Genom att både arbeta på djupet och tvärs över olika kunskapsområden kan vi bidra i både mindre och stora forskningssatsningar.

Vi har kunskap inom alla trafikslag – väg, järnväg, sjö- och luftfart.

Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Nya mobilitetstjänster ur tre perspektiv – offentliga aktörer, medborgare och marknadsaktörer20.5.2022 13:26:13 CEST | Pressmeddelande

Mistra SAMS (Sustainable Accessibility and Mobility Services) är ett forskningsprogram om vad en socialt och miljömässigt hållbar mobilitet och tillgänglighet skulle kunna innebära. Ett forskningsprogram där bland andra tre av rapportförfattarna Jacob Witzell, Kelsey Oldbury och Joel Göransson Scalzotto, från VTI, medverkar. I sin rapport presenterar de illustrativa exempel på nutida initiativ inom mobilitetsområdet som syftar till att stärka miljömässigt hållbara och socialt rättvisa resor och transporter och reflekterar kring roller som offentliga aktörer, marknadsaktörer och medborgare spelar i utvecklingen.

Hastighetsefterlevnad sämst på 40-sträckor i tätort12.5.2022 13:14:42 CEST | Pressinbjudan

I februari 2020 fattade Riksdagen beslut om ett nytt halveringsmål inom trafiksäkerhet. Målet för 2030 är att antalet omkomna i vägtrafiken ska halveras och antalet allvarligt skadade minska med 25 procent. På uppdrag av NTF har forskarna Anna Vadeby och Anna Anund på VTI, Statens väg- och forskningsinstitut genomfört en studie i syfte att följa upp hastighetsutvecklingen på det kommunala vägnätet i tätort.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum