VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

VTI svarar om elektrifiering av transporter

Dela

Ökad kunskap är nödvändig för att skynda på elektrifieringen av transporter. Det har VTI i uppdrag av regeringen att medverka till. Nu är de första tre rapporterna inlämnade som handlar om digitalisering, kostnader och sjöfart.

Foto: Imam Muhaimin/unsplash
Foto: Imam Muhaimin/unsplash

Därmed bidrar forskningsinstitutet till att bygga upp kunskapen kring en snabb, smart och samhällsekonomiskt effektiv elektrifiering av transportsektorn. Regeringsuppdraget gäller alla relevanta tekniker för eldrift av transporter och för samtliga trafik- och transportslag.

Under 2022 kommer VTI att redovisa sina resultat vid tre olika tillfällen och dessa är de tre första rapporterna:

Digitalisering för snabb och effektiv elektrifiering

Framtiden beskrivs och analyseras i de olika scenarier som forskarna kan överblicka, svårigheter såväl som utmaningar. Digitaliseringen kan göra det möjligt att förboka laddning av elbilen i förväg, att kunna planera sin färdväg utifrån tillgänglig laddinfrastruktur och att förenkla gränssnitten så att laddningen sker automatiskt.

Avgörande för allt detta är samordning och delning av data, liksom de rättsliga förutsättningarna. När det gäller delning av data kan gemensamma europeiska dataområden bli en potentiell möjliggörare.

Kostnader och finansiering för olika tekniker och trafikslag

Ju snabbare elektrifiering, desto lägre samhällsekonomiska kostnader. Det i sin tur kräver förändrade beteenden på systemnivå tillsammans med omfattande investeringar och innovation i närtid. Även för att möta efterfrågan ur ekonomisk synvinkel betonar forskarna vikten av utbyggnad med laddinfrastruktur och kapacitet i elnäten.

I åtgärdspaketet Fit for 55 föreslår EU-kommissionen styrmedel som ytterligare skyndar på elektrifieringen. Det återstår att analysera hur åtgärdspaketet bidrar till de svenska klimatmålen, enligt rapporten.

Elektrifiering av sjöfart och styrmedel

Sjöfarten har ännu inte kommit så långt i omställningen mot elektrifiering som andra transportslag. Störst potential har färjor och andra fartyg med korta rutter, enligt rapporten. Utöver batterier kan vätgas vara lämpligt drivmedel, även om båda alternativen i nuläget innebär högre kostnader än fossila bränslen. Forskarna ger exempel på olika styrmedel som kan bli mer effektiva än nuvarande, allt för att underlätta övergången från fossila bränslen till alternativen.

Även när det gäller sjöfarten kommer EU:s klimatlagstiftningspaket Fit for 55 att spela en stor roll och kunna leda till att valet av transporter också tar hänsyn till samhällsekonomiska konsekvenser.

– Uppdraget har hittills varit både stimulerande och utmanande då vi studerar elektrifiering från fler perspektiv såsom teknik, affärsmässighet, regelverk och användare. Det är ju samtidigt en framtidsstudie eftersom den största delen av övergången till fossilfria transporter ligger framför oss, säger Arne Nåbo, forskningsledare på VTI och forskningsinstitutets koordinator för regeringsuppdraget.

Populärvetenskaplig sammanfattning (vti,se)

Elektrifiering (vti.se)

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Imam Muhaimin/unsplash
Foto: Imam Muhaimin/unsplash
Ladda ned bild

Om

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut013-20 40 00http://www.vti.se

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Vår huvuduppgift är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Vi arbetar för att kunskapen om transportsektorn kontinuerligt ska förbättras och är på så sätt med och bidrar till att uppnå Sveriges transportpolitiska mål. VTI har kontor i Linköping, Stockholm, Göteborg och Lund. 

Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Datadelning och digitalisering för att skynda på elektrifieringen av transporter – VTI slutredovisar regeringsuppdrag13.1.2023 08:29:49 CET | Pressmeddelande

För att nå sina klimatmål behöver Sverige skynda på elektrifieringen av alla transportslag. Datadelning och digitalisering spelar en central roll och VTI:s regeringsuppdrag har handlat om hur detta kan bli möjligt. Slutsatserna är formulerade i form av rekommendationer som ska bidra till en snabb, smart och effektiv elektrifiering av transportsektorn.

Nordiskt samarbete för en ökad cirkularitet av textilier19.12.2022 10:00:00 CET | Pressmeddelande

Textilindustrin är en av de värst förorenade branscherna i världen och beräknas stå för tio procent av de globala koldioxidutsläppen. Trots detta hanteras inte textilier enligt avfallshierarkins alla regler där vi i första hand ska minska uppkomst av avfall, därefter återanvända, materialåtervinna sedan energi återvinna och sist deponera. Ett nordiskt samarbetsprojekt, SATIN (Towards a sustainable circular system of textiles in the Nordic region), vill skapa förutsättningar för en ökad cirkularitet av textilier i Norden.

Bussföraryrket särskilt utsatt under coronapandemin30.11.2022 11:51:21 CET | Pressmeddelande

Kollektivtrafik är en viktig funktion i samhället med hög prioritet när det gäller att upprätthålla verksamhet i kristider. Inställd kollektivtrafik skulle ge stora konsekvenser för samhället. VTI har genomfört en studie om bussförares upplevelser i samband med pandemin och hur deras arbetsmiljö påverkades, vilka bedömningar och avvägningar som gjordes för att minska risken att förare skulle bli smittade.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum