Region Örebro län

Ytterligare pengar till länets civilsamhälle kompletterar tidigare ekonomiskt stöd

Dela

Region Örebro läns kulturnämnd avsätter 580 000 kronor i stöd till kulturskapare, föreningar och studieförbund i länet. Förhoppningen är att pengarna ska mildra coronapandemins konsekvenser och komma till nytta i lika stor utsträckning som tidigare utgivet stöd.

I spåren av coronapandemin har många organisationer inom civilsamhället tvingats ställa in, skjuta fram eller ställa om sina verksamheter. Detta har haft en negativ inverkan på många organisationers ekonomier. För att underlätta för de drabbade aktörerna skapade Region Örebro läns kulturnämnd i våras ett antal stödpaket riktade till kulturaktörer och andra organisationer inom civilsamhället. Inom ramen för ett av dessa paket adresserade nämnden ekonomiskt stöd till 23 organisationer verksamma inom civilsamhället. Med hjälp av stödet har dessa organisationer arbetat med insatser för att bland annat sprida information om covid 19 på olika språk, att stödja riskgrupper och andra grupper som redan är utsatta i samhället samt att ge möjlighet till kulturupplevelser utomhus.

En nyligen genomförd uppföljning av stödet till föreningarna visar att även om stödsumman till respektive förening inte var stor har den kommit till nytta.

- Vår vilja är att skapa förutsättningar för ett starkt civilsamhälle eftersom vi ser att civilsamhället bidrar med mycket gott, och det gäller i synnerhet i samband med särskilda händelser. Med det här stödet ville vi stötta civilsamhället i sitt engagemang och vi är glada över att stödet har kommit till nytta, säger Torbjörn Ahlin (C), kulturnämndens ordförande.

Stöd till kulturskapare och föreningar

Nu kompletteras de tidigare givna stöden med ytterligare insatser riktade mot länets kulturella sektor och civilsamhälle. Det stöd som Torbjörn Ahlin i egenskap av nämndordförande fattade beslut om onsdagen den 4 november motsvarar 580 000 kronor och det omfattar två områden.

- Hälften av summan, 290 000 kronor, sätter vi av som arbetsstipendier till professionella kulturskapare och kulturaktörer medan den andra hälften kommer att fördelas mellan föreningar och studieförbund som gör stödjande insatser under pandemin, säger Torbjörn Ahlin.

Satsningen genomförs med den nyligen genomförda uppföljningen i ryggen och den bygger på de erfarenheter och lärdomar som uppföljningen gav.

- Med det här stödet vill vi dels underlätta för enskilda aktörer som kämpar med ekonomin, dels stärka länets kulturella infrastruktur och civilsamhälle i sin helhet, säger Torbjörn Ahlin.

Röster från civilsamhället om det tidigare stödet:

Folkets hus i Vivalla: ”Vi kunde ge barnen och ungdomarna det där lilla extra under sommaren vilket var väldigt uppskattat […] Det är väldigt mycket folk och unga i Vivalla så det är viktigt att de händer något speciellt i såna här tider.”

Örebro Stadsmission: ”Trycket på Porten och Matcentralen är fortsatt högt. Det handlar om en dubblering av volymerna jämfört med månaderna innan corona. Vårt beslut att hålla verksamheterna öppna istället för att stänga för semester var helt rätt. Målgrupperna har visat stor uppskattning för det och det är ingen tvekan om att det mötte ett stort behov. Tack vare anslag från er men också från bl.a. MUCF, Örebro kommun och Adolf Lindgrens stiftelse har vi kunnat både hålla öppet under sommaren men också utökat personalstyrkan under hösten. Detta för att hantera volymerna men också utveckla verksamheten.”

Södra hyttområdets ideella förening (som med hjälp av stödet visat livestreamade författarkvällar och vernisagefilm): ”Coronaanpassningar tvingade oss att vara mer digitala vilket har lett till att vi nått till andra än våra vanliga besökare, och därmed kunnat agera kulturupplevelse på en bredare front.”

Kontakt

Torbjörn Ahlin, ordförande i kulturnämnden, telefon: 073-84 27 454

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Torbjörn Ahlin
Torbjörn Ahlin
Ladda ned bild

Om

Region Örebro län
Region Örebro län
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.regionorebrolan.se

Region Örebro län - Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum