Skogsstyrelsen

Efter torkan: värsta barkborreangreppen på tio år i syd

Dela

I flera län i södra Sverige förekommer nu angrepp av granbarkborren som bedöms vara de värsta på tio år. Orsaken är värmen som gjort att skadeinsekten redan hunnit få avkommor som svärmar och det är ovanligt.

Granbarkborre. Foto: Josefina Sköld, Skogsstyrelsen
Granbarkborre. Foto: Josefina Sköld, Skogsstyrelsen

– Vi hittar grupper om 20-talet träd på samma ställe som är angripna. Vi får backa tillbaka till åren efter stormen Gudrun för att hitta angrepp i samma omfattning, säger Mats Carlén, regional skadesamordnare för Skogsstyrelsens Region Syd.

De kraftigaste angreppen som upptäckts så långt finns i sydöstra delarna av södra Sverige, främst Östra Kronoberg, Blekinge och Kalmar, men rapporter om spridda angrepp kommer nu in löpande från stora delar av regionen. Angreppen kan orsaka stora ekonomiska förluster på sikt.

Den som vill avverka måste anmäla det senast sex veckor innan till Skogsstyrelsen men nu söker allt fler skogsägare dispens från den sexveckorsregeln för att få ut angripet virke tidigare. Dispensansökningar förekommer i Skaraborg, Kalmar, Jönköping, Blekinge, Östergötland och Kronoberg. I Halland, Skåne och Göteborg har inga större utbrott noterats så långt.

På grund av värmen under sommaren som snabbat på förloppet så syns de tidiga angreppen ganska tydligt: barren ramlar eller torkar och blir rödbruna och barken kan ramla av. Men det är inte i dessa träd som barkborrarna finns idag. I anslutning till de döda granarna kan man förvänta sig nya angrepppå granar som ännu har grön krona.

– Alla skogsägare behöver inventera sina äldre granbestånd, även medelålders gallringsbestånd på torr mark eller vanligtvis fuktig mark kan vara angripna. Om du inte har möjlighet att själv inventera så kontakta din virkesköpare eller rådgivare för att få hjälp, säger Mats Carlén.

Så här kan skogsägaren minska angreppen:

  • Gå ut och titta på dina äldre granbestånd. Ett effektivt sätt att hitta angripna platser är att använda sig av drönare. Titta nära platser som tidigare haft angrepp av granbarkborre. Leta särskilt efter granar där barren är gröna – gulgröna och har barken avfläkt på delar av stammen några meter upp, har rödbrunt gnagmjöl på marken nedanför stammen och som tappar gröna barr. Sådana träd har pågående angrepp av granbarkborre.
  • Se till att de nyangripna granarna transporteras bort eller barkas så fort som möjligt. Om det är stora angrepp i beståndet, kontakta din virkesköpare och gör en slutavverkningsanmälan.
  • Ansök om dispens från sexveckorsregeln så att avverkningen kan påbörjas så snart som möjligt.

Länk till mer om granbarkborren: https://www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/skogsskador/insekter/granbarkborre/

Så omfattande är årets svärmningar i ditt län, se resultaten från Skogsstyrelsens fällor i svärmningsövervakningen: https://www.skogsstyrelsen.se/statistik/statistik-efter-amne/svarmningsovervakning/

Mer information:

Regionskadesamordnare, Skogsstyrelsen

Hela Region Syd
Mats Carlén 035-136841 070-2157135

Fyrbodal/Skaraborgs distrikt
Håkan Kollander 0500-381207 070-6096891
Stf. Bertil Lundahl 0530-18472 070-3778485

Jönköpings distrikt
Robin Jacobsson 0383-19735 070-6482884
Stf. Jan-Eric Spånberger 0380-47872 070-3234185

Kronobergs distrikt
Anders Henriksson 0470-726107 070-3850303

Kalmar distrikt
Ove Arnesson 0491-763993 070-6413732
Stf. Lennart Weidinger 0492-75683 070-3525460

Blekinge distrikt
Robert Sunesson 0457-455179 072-5055179
Stf. Johan Harrysson 0457-455173 070-2302860

Östergötlands distrikt
Mattias Sparf 013-329747 070-6688272
Stf. Mats Holm 013-329754 070-3974918

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30, 076-785 93 30, peter.jernberg@skogsstyrelsen.se

Bilder

Granbarkborre. Foto: Josefina Sköld, Skogsstyrelsen
Granbarkborre. Foto: Josefina Sköld, Skogsstyrelsen
Ladda ned bild
Skador orsakade av granbarkborren. Foto: Jan Torstensson, Skogsstyrelsen
Skador orsakade av granbarkborren. Foto: Jan Torstensson, Skogsstyrelsen
Ladda ned bild

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vi finns över hela landet med huvudkontor i Jönköping. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum