1177-logo

1177

Om 1177 

1177 är hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. Du kan besöka 1177.se, logga in för e-tjänster och ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. 1177 drivs av Inera, som ägs av SKR Företag, 21 regioner och 288 kommuner. Bolaget koordinerar, utvecklar och erbjuder digitala lösningar till regioner och kommuner och har idag ett 40-tal tjänster. Läs mer om Inera här.

1177.se
Besök 1177.se för att få kunskap och hitta tjänster inom hälsa och vård från alla Sveriges regioner. Här finns kvalitetssäkrad information om sjukdomar, behandlingar, regler och rättigheter. Här finns också kontaktuppgifter till vårdmottagningar och efter inloggning kan invånare kontakta vården. Läs mer om 1177.se här.

Att ringa 1177 
1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning. Invånare kan ringa dygnet runt. Sjuksköterskorna som svarar bedömer varje individs behov av vård, ger råd och vägleder till lämplig vårdmottagning när så behövs. Läs mer om att ringa 1177 här.

Att logga in på 1177.se
Genom att logga in på 1177.se kommer man åt e-tjänsterna för att se personlig vårdinformation och för att kontakta vården på ett säkert sätt. det går till exempel att av- och omboka tider i vården, läsa sin journal och förnya recept. Läs mer om e-tjänsterna på 1177.se här.

Om 1177 

1177 är hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. Du kan besöka 1177.se, logga in för e-tjänster och ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. 1177 drivs av Inera, som ägs av SKR Företag, 21 regioner och 288 kommuner. Bolaget koordinerar, utvecklar och erbjuder digitala lösningar till regioner och kommuner och har idag ett 40-tal tjänster. Läs mer om Inera här.

1177.se
Besök 1177.se för att få kunskap och hitta tjänster inom hälsa och vård från alla Sveriges regioner. Här finns kvalitetssäkrad information om sjukdomar, behandlingar, regler och rättigheter. Här finns också kontaktuppgifter till vårdmottagningar och efter inloggning kan invånare kontakta vården. Läs mer om 1177.se här.

Att ringa 1177 
1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning. Invånare kan ringa dygnet runt. Sjuksköterskorna som svarar bedömer varje individs behov av vård, ger råd och vägleder till lämplig vårdmottagning när så behövs. Läs mer om att ringa 1177 här.

Att logga in på 1177.se
Genom att logga in på 1177.se kommer man åt e-tjänsterna för att se personlig vårdinformation och för att kontakta vården på ett säkert sätt. det går till exempel att av- och omboka tider i vården, läsa sin journal och förnya recept. Läs mer om e-tjänsterna på 1177.se här.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye