CWS Sweden AB

CWS erbjuder innovativa, hållbara och digitala hyreslösningar för att säkerställa förbättrad hälsa, säkerhet och skydd för sina kunder och deras anställda. CWS-sortimentet är indelat i produkter och tjänster inom områdena hygien, entrémattor, arbetskläder, linne och sjukvård. Kompletta hygienlösningar kan bidra till att infektionsspridning och sjukdomar minskar. Regelbundet kontrollerade skyddskläder kan förebygga arbetsolyckor och bidra till ökad säkerhet på arbetsplatsen. CWS är ett varumärke av CWS-boco International GmbH och dess dotterbolag. Gruppen sysselsätter idag cirka 11 000 personer i 16 länder. År 2019 genererade CWS-boco-koncernen en omsättning på 12 miljarder kronor. Franz Haniel & Cie. GmbH innehar 100 procent av aktierna.
CWS erbjuder innovativa, hållbara och digitala hyreslösningar för att säkerställa förbättrad hälsa, säkerhet och skydd för sina kunder och deras anställda. CWS-sortimentet är indelat i produkter och tjänster inom områdena hygien, entrémattor, arbetskläder, linne och sjukvård. Kompletta hygienlösningar kan bidra till att infektionsspridning och sjukdomar minskar. Regelbundet kontrollerade skyddskläder kan förebygga arbetsolyckor och bidra till ökad säkerhet på arbetsplatsen. CWS är ett varumärke av CWS-boco International GmbH och dess dotterbolag. Gruppen sysselsätter idag cirka 11 000 personer i 16 länder. År 2019 genererade CWS-boco-koncernen en omsättning på 12 miljarder kronor. Franz Haniel & Cie. GmbH innehar 100 procent av aktierna.
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye