Philip Morris

Philip Morris International (PMI) är ett ledande internationellt tobaksföretag som arbetar för att skapa en rökfri framtid och utveckla sin portfölj, för att i framtiden också omfatta produkter utanför tobaks- och nikotinsektorn. PMI har funnits i Norden sedan 1969 och är med cirka 280 anställda ett av regionens ledande tobaksföretag. Företagets nuvarande produktportfölj består primärt av cigaretter och rökfria produkter, inklusive uppvärmda tobaksprodukter, e-cigaretter, snus och nikotinpåsar.

Sedan 2008 har PMI investerat 10,5 miljarder USD i att utveckla, vetenskapligt underbygga och kommersialisera innovativa rökfria produkter för vuxna som annars skulle fortsätta röka, med målet att helt sluta sälja cigaretter. Det omfattar utvecklingen av vetenskapliga förmågor i världsklass, särskilt inom områdena preklinisk systemtoxikologi, klinisk forskning och beteendevetenskaplig forskning, såväl som postmarknadsstudier. I november 2022 förvärvade PMI Swedish Match – en ledare inom orala nikotinprodukter. Med ledande varumärken inom flera kategorier bildar företagen en global rökfri pionjär. I USA har landets livsmedels- och läkemedelsmyndighet (FDA) godkänt marknadsföring av versioner av PMI:s elektroniska enheter och förbrukningsvaror, samt Swedish Matchs snus- och nikotinprodukter, som Modified Risk Tobacco Products (MRTP). Beslutet vilar på bedömningen av en regleringsändring som lämplig för att främja folkhälsan. 

Sedan den 31 december 2022, finns PMI:s rökfria produkter till försäljning på 73 marknader. PMI uppskattar att cirka 17,8 miljoner vuxna runt om i världen har bytt till PMI:s elektroniska enhet och slutat röka. För helåret 2022 stod rökfria produkter för cirka 32% av PMI:s totala nettointäkter. Med en stark grund och betydande expertis inom life science tillkännagav PMI i februari 2021 sin ambition att expandera inom hälso- och välmående segmentet. Genom sitt dotterbolag Vectura Fertin Pharma ämnar företaget erbjuda innovativa produkter och lösningar för att möta nya patient- och konsumentbehov. För mer information, besök www.pmi.com och www.pmiscience.com.

Philip Morris International (PMI) är ett ledande internationellt tobaksföretag som arbetar för att skapa en rökfri framtid och utveckla sin portfölj, för att i framtiden också omfatta produkter utanför tobaks- och nikotinsektorn. PMI har funnits i Norden sedan 1969 och är med cirka 280 anställda ett av regionens ledande tobaksföretag. Företagets nuvarande produktportfölj består primärt av cigaretter och rökfria produkter, inklusive uppvärmda tobaksprodukter, e-cigaretter, snus och nikotinpåsar.

Sedan 2008 har PMI investerat 10,5 miljarder USD i att utveckla, vetenskapligt underbygga och kommersialisera innovativa rökfria produkter för vuxna som annars skulle fortsätta röka, med målet att helt sluta sälja cigaretter. Det omfattar utvecklingen av vetenskapliga förmågor i världsklass, särskilt inom områdena preklinisk systemtoxikologi, klinisk forskning och beteendevetenskaplig forskning, såväl som postmarknadsstudier. I november 2022 förvärvade PMI Swedish Match – en ledare inom orala nikotinprodukter. Med ledande varumärken inom flera kategorier bildar företagen en global rökfri pionjär. I USA har landets livsmedels- och läkemedelsmyndighet (FDA) godkänt marknadsföring av versioner av PMI:s elektroniska enheter och förbrukningsvaror, samt Swedish Matchs snus- och nikotinprodukter, som Modified Risk Tobacco Products (MRTP). Beslutet vilar på bedömningen av en regleringsändring som lämplig för att främja folkhälsan. 

Sedan den 31 december 2022, finns PMI:s rökfria produkter till försäljning på 73 marknader. PMI uppskattar att cirka 17,8 miljoner vuxna runt om i världen har bytt till PMI:s elektroniska enhet och slutat röka. För helåret 2022 stod rökfria produkter för cirka 32% av PMI:s totala nettointäkter. Med en stark grund och betydande expertis inom life science tillkännagav PMI i februari 2021 sin ambition att expandera inom hälso- och välmående segmentet. Genom sitt dotterbolag Vectura Fertin Pharma ämnar företaget erbjuda innovativa produkter och lösningar för att möta nya patient- och konsumentbehov. För mer information, besök www.pmi.com och www.pmiscience.com.