Ahum

Ahum är framtidens psykologtjänst med över 140 legitimerade terapeuter runt om i Sverige. Med hjälp av vår digitala plattform arbetar vi för att minska gapet mellan den växande psykiska ohälsan och det bristande antalet utbildade psykologer. Till skillnad från traditionell terapi bygger vår lösning på en kombination av samtalsterapi och digital behandling, vilket resulterar i minskad behandlingstid och ökad kvalitet. Fram till idag har vi hjälpt över 10 000 personer till ett bättre mående – och för varje dag som går blir de fler.

Ahum är framtidens psykologtjänst med över 140 legitimerade terapeuter runt om i Sverige. Med hjälp av vår digitala plattform arbetar vi för att minska gapet mellan den växande psykiska ohälsan och det bristande antalet utbildade psykologer. Till skillnad från traditionell terapi bygger vår lösning på en kombination av samtalsterapi och digital behandling, vilket resulterar i minskad behandlingstid och ökad kvalitet. Fram till idag har vi hjälpt över 10 000 personer till ett bättre mående – och för varje dag som går blir de fler.