Alecta

Avgifter_och _procent_Läcker_din_pension.pdf

Finansbranschen säljer sparande, rådgivning och placeringshjälp. Pensionsspararna betalar dyrt för att få hjälp att välja. Skapar branschen nytta? Varför försvinner stordriftsfördelarna på vägen? Publicerad: 2014