Biometria

Biometria verkar som en opartisk och medlemsägd aktör inom svensk skogsnäring med uppgift att stödja och utveckla virkeshandel, logistik och produktion på virkesmarknaden. Vi erbjuder tjänster för digitalisering och automatisering av virkesflödet och virkeshandeln, och har även långsiktiga samarbeten med forskningsinstitut och universitet.

Vi genomför opartisk mätning av det virke som flödar mellan skog och industri så att alla skogsägare kan vara trygga i sina virkesaffärer. Genom detta arbete erbjuder vi en plattform med standardiserad och kvalitetssäkrad information som vi själva och andra aktörer kan bygga nya moderna tjänster på.

Vi är verksamma i hela Sverige, med huvudkontor i Uppsala. Av Biometrias drygt 800 medarbetare arbetar cirka 600 med virkesmätning.

Biometria verkar som en opartisk och medlemsägd aktör inom svensk skogsnäring med uppgift att stödja och utveckla virkeshandel, logistik och produktion på virkesmarknaden. Vi erbjuder tjänster för digitalisering och automatisering av virkesflödet och virkeshandeln, och har även långsiktiga samarbeten med forskningsinstitut och universitet.

Vi genomför opartisk mätning av det virke som flödar mellan skog och industri så att alla skogsägare kan vara trygga i sina virkesaffärer. Genom detta arbete erbjuder vi en plattform med standardiserad och kvalitetssäkrad information som vi själva och andra aktörer kan bygga nya moderna tjänster på.

Vi är verksamma i hela Sverige, med huvudkontor i Uppsala. Av Biometrias drygt 800 medarbetare arbetar cirka 600 med virkesmätning.