Bokförlaget Stolpe
Bokförlaget Stolpe

Bokförlaget Stolpe grundades 2018. Vi ger ut fackböcker av högsta kvalitet, vilket betyder att vi lägger stor vikt vid design, repro, tryck och bindning.

Förlaget ingår i Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål, vars vision är att stödja individer, idéer och projekt inom humaniora och samhällsvetenskap. Vi förlägger böcker baserade på stiftelsens forskningsprojekt, seminarier och stipendier och ser till att de blir tillgängliga i Sverige och övriga världen.

Bokförlaget Stolpe grundades 2018. Vi ger ut fackböcker av högsta kvalitet, vilket betyder att vi lägger stor vikt vid design, repro, tryck och bindning.

Förlaget ingår i Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål, vars vision är att stödja individer, idéer och projekt inom humaniora och samhällsvetenskap. Vi förlägger böcker baserade på stiftelsens forskningsprojekt, seminarier och stipendier och ser till att de blir tillgängliga i Sverige och övriga världen.