Bostadsförmedlingen
Bostadsförmedlingen

Bostadsförmedlingen i Stockholm förmedlar hyreslägenheter i hela Stockholmsregionen och samarbetar med över 200 bostadsbolag. Vi är länken mellan bostadssökande och fastighetsägare och har över 70 års erfarenhet av Stockholms hyresmarknad. Med cirka 100 medarbetare ingår vi i koncernen Stockholms Stadshus AB, som ägs av Stockholms stad. Läs mer på bostad.stockholm.se.

Stockholm växer – så här kan vi tänka oss att pendla13.12.2019 14:13:54 CET | Nyheter

Under 2018 var det fler som flyttade från än till Stockholms län. Ofta gick flytten till orter strax utanför länet. Eftersom många ändå har kvar sin anknytning blir Stockholms arbetsmarknadsregion geografiskt sett större. En undersökning ställd till Bostadsförmedlingens kundpanel visar att intresset för att flytta utanför länsgränsen skulle vara ännu större om förutsättningarna för pendling blev bättre.

Diskmaskinen viktigast i köket när bostadssökande får välja28.8.2019 14:53:00 CEST | Nyheter

När Bostadsförmedlingens kunder fick svara på vilken extra funktionalitet de vill ha i köket var diskmaskin det överlägset vanligaste svaret. Två av tre tycker att det är speciellt viktigt. På en ohotad andraplats kom stora arbetsytor, som valdes av 45 procent. Därefter kom följande funktioner som var och en valdes av omkring 25 procent av paneldeltagarna: Spis med induktionshäll Diskho med två hoar Sortering av sopor i separata kärl Skafferi/sval Undersökningen gick till så att kundpanelen fick se en lista med köksfunktioner. Ur den uppmanades de sedan att välja max tre av alternativen. Totalt svarade 4025 personer. Om Bostadsförmedlingens undersökningar Bostadsförmedlingen i Stockholm har lång erfarenhet och djup kunskap om bostadsmarknaden. Kundpanelen är representativ för personerna i bostadskön. Syftet med panelen är att ta reda på preferenser och åsikter kring boendefrågor.

Juni i korthet – 1 278 förmedlade bostäder2.7.2019 10:14:00 CEST | Nyheter

I juni förmedlade vi 1 278 bostäder. Den genomsnittliga kötiden var 10,4 år. Hittills i år har 7 347 lägenheter förmedlats av Bostadsförmedlingen i Stockholm. Det är 524 lägenheter fler än vid samma tidpunkt 2018. I juni förmedlade vi 247 studentbostäder och 114 ungdomslägenheter. 277 av de totalt 1 278 förmedlade bostäderna var nyproducerade. Snabbfakta Kortaste kötiden: Ärvingevägen 14, studentlägenhet (1 rok; 25 kvm) – 1 månad Längsta kötiden: Katarina Bangatan 26, Södermalm; vanlig hyresrätt (4 rok; 107 kvm) – 31,8 år Mest klickade annonsen: Kåkbrinken 11A, Gamla stan, (5 rum och kök, 140 kvm) – 15 387 sidvisningar Mest klickade nybyggnadsprojektet: Projekt Algoritmen, Hagastaden – 4 144 sidvisningar

Maj 2019 i korthet – 1 110 förmedlade bostäder7.6.2019 09:47:00 CEST | Nyheter

I maj förmedlade Bostadsförmedlingen i Stockholm 1 110 bostäder. Den genomsnittliga kötiden var 10,7 år. Hittills i år har Bostadsförmedlingen förmedlat 6 069 lägenheter. Det är 378 lägenheter fler än vid samma tidpunkt 2018. I maj förmedlades 205 studentbostäder och 124 ungdomslägenheter. 146 av de totalt 1 110 förmedlade bostäderna var nyproducerade. SNABBFAKTA MAJ Kortaste kötiden: Hanstavägen 49, Kista; studentlägenhet (1 rum och kök; 24 kvm) – 2 månader Längsta kötiden: Wittstocksgatan 8, Östermalm; vanlig hyresrätt (2 rum och kök; 42 kvm) – 32,9 år Mest klickade annonsen: Johanneshovsvägen 125, Årsta (19 bostäder om 2 rum och kök; 47–63 kvm) – 25 128 sidvisningar Mest klickade nybyggnadsprojektet: Projekt Algoritmen, Hagastaden – 5 188 sidvisningar

Intresset för hyresrätter ökar med åldern21.5.2019 14:58:00 CEST | Nyheter

Bostadsförmedlingens kundpanel har svarat på frågor om vilken typ av bostad de helst skulle vilja bo i. Ett tydligt resultat i undersökningen är att intresset för att bo i hyresrätt ökar markant med åldern. Intresset för hyresrätter ökar vid 45 Intresset för att bo i hyresrätt är stabilt för personer mellan 18 och 44 års ålder. I den åldersgruppen svarade ungefär 38 procent att de helst av allt skulle vilja bo i en hyresrätt. Därefter ökar intresset till 48 procent för 45–54-åringar, vidare till 57 procent för 55–64-åringar. Efter 65-årsdagen är 62 procent mest intresserade av hyresrätter. Samtidigt som intresset för att bo i hyresrätt börjar öka vid 45 genomgår intresset för att bo i villa, radhus eller kedjehus en omvänd utveckling. Endast 7 procent i gruppen över 65 år föredrar den typen av bostad, vilket kan jämföras med att 29 procent av undersökningens 35–44-åringar helst bor på det sättet. Att bo i bostadsrätt är populärast bland de allra yngsta i undersökningen, 18–24-åringarna

Mars 2019 i korthet – 1 159 förmedlade bostäder4.4.2019 10:52:00 CEST | Nyheter

I mars förmedlade Bostadsförmedlingen i Stockholm 1 159 bostäder. Den genomsnittliga kötiden var 10,4 år. Hittills i år har 3 823 lägenheter förmedlats av Bostadsförmedlingen i Stockholm. Det är 179 lägenheter fler än vid samma tidpunkt 2018. I mars förmedlade vi 189 studentbostäder och 108 ungdomslägenheter. 251 av de totalt 1 159 förmedlade bostäderna var nyproducerade. SNABBFAKTA MARS Kortaste kötiden: Kanslivägen 17, Tullinge; studentlägenhet (1 rum och kök; 20 kvm) – 2 månader Längsta kötiden: Brännkyrkagatan 72, Södermalm; vanlig hyresrätt (2 rum och kök; 66 kvm) – 35,2 år Mest klickade annonsen: Bjälbogatan 14, Södermalm (9 lägenheter om vardera 2 rum och kök; 39–52 kvm) – 39 156 sidvisningar Mest klickade nybyggnadsprojektet: Projekt Rosenlundsparken, Södermalm – 13 384 sidvisningar

Bostadssökande efterfrågar inomhusparkering för cyklar28.3.2019 15:45:00 CET | Nyheter

Antalet cyklister i Stockholms stad har tredubblats sedan millennieskiftet. Det stora intresset för cykling syns i en ökande efterfrågan på åtgärder som underlättar för cyklisterna. Bostadsförmedlingen i Stockholm har undersökt sina kunders cykelbehov kopplade till boendet. I undersökningen svarade över hälften (55 procent) att de önskade sig en eller två cykelplatser. 22 procent behövde ingen alls och 19 procent ville ha fler än två platser. Siffrorna stämmer ganska väl överens med Stockholms stads cykelparkeringsnorm som säger att varje bostad i genomsnitt ska ha 1,5 cykelparkeringsplatser. 45 procent ansåg att normen är tillräcklig. För 61 procent var det ganska eller mycket viktigt att ha tillgång till en cykelparkering i anslutning till bostaden. På frågan om vilken sorts cykelparkering man föredrar var inomhus i markplan populärast (49 procent), följt av cykelställ med väderskydd utomhus (18 procent) och i husets källare (12 procent). Ett relativt stort antal – 35 procent av de t
  • 1
  • 2
  • 3
  • Sista
  • >>

Bostadsförmedlingen i Stockholm förmedlar hyreslägenheter i hela Stockholmsregionen och samarbetar med över 200 bostadsbolag. Vi är länken mellan bostadssökande och fastighetsägare och har över 70 års erfarenhet av Stockholms hyresmarknad. Med cirka 100 medarbetare ingår vi i koncernen Stockholms Stadshus AB, som ägs av Stockholms stad. Läs mer på bostad.stockholm.se.